ОПП 222 "МЕДИЦИНА"

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ З ЦЕНТРОМ РЕСПІРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ

Вибіркові ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ