Історія розвитку

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

публічна інформація

наша історія

Кафедра створена у 1994 році під керівництвом доктора медичних наук, професора Рачинського Івана Даниловича на базі Сумського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни.
Рачинський Іван Данилович – автор понад 200 наукових робіт, учень доктора медичних наук, професора, академіка Національної академії наук України, засновника Харківської школи терапевтів Малої Любов Трохимівни. Отримав премію АМН України за монографію «Хронічна серцева недостатність кровообігу» (1994 р.).
У жовтні 1996 року кафедру терапії очолив доктор медичних наук, професор Орловський Віктор Феліксович. З вересня 2003 року на кафедрі розпочато підготовку лікарів інтернів за спеціальностями “Терапія” та “Загальна практика – сімейна медицина”.
У 2005 році кафедра терапії реорганізована у кафедру внутрішньої медицини з курсом пропедевтики внутрішніх хвороб, у 2012 році – кафедру внутрішньої медицини післядипломної освіти, у 2020 році – кафедру внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини.
За період роботи кафедри до її складу входили курси: променевої діагностики та радіаційної медицини (завідувач – доцент Кондрачук С.О.); ендокринології (завідуюча – доцент Мелеховець О.К.); шкірних та венеричних хвороб (завідувач – д.мед.н., проф. Бочаров В.А.), фтизіатрії (завідувач – д.мед.н., проф. Дужий І.Д.); професійних хвороб.
З червня 2007 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Приступа Людмила Никодимівна.
Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини – одна з найбільших кафедр медичного інституту, де викладаються такі навчальні дисципліни: внутрішня медицина для магістрів, внутрішні хвороби для лікарів-інтернів, курси тематичного вдосконалення лікарів «Актуальні питання з курсом ЕКГ» та передатестаційні цикли з терапії.
Викладачі кафедри працюють над виконанням НДР: «Удосконалення діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів», реєстраційний номер 0121U108891
Кафедра розташована на 6 клінічних базах, де викладачі кафедри здійснюють лікувально-діагностичну роботу.