СТУДЕНТСЬКА НАУКА

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ З ЦЕНТРОМ РЕСПІРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ

публічна інформація

Студентський науковий гурток

З моменту створення кафедри функціонує студентський науковий гурток з «Внутрішньої медицини». Наукові інтереси направлені на вивчення особливостей діагностики, перебігу та лікування захворювань внутрішніх органів. Студенти беруть участь в засіданнях наукового гуртка, наукових семінарах кафедри, наукових та науково-практичних конференціях. Студенти виконують наукові дослідження в рамках науково-дослідної роботи кафедри «Удосконалення діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів». Результати науково-дослідної роботи оприлюднюються в матеріалах конференції, конгресів та науково-практичних журналах.