ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби