ЗАВІДУВАЧка КАФЕДРИ

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

публічна інформація

ЗАВІДУВАЧка КАФЕДРИ

Lyudmyla Prystupa

Приступа Людмила
Никодимівна

завідувачка кафедри

Докторка медичних наук,  професорка

У 1987 році закінчила Тернопільський медичний інститут. У 1996 році захистила кандидатську, а у 2006 році – докторську дисертацію. Має вищу категорію з терапії. Автор понад 300 наукових публікацій, у тому числі – 16 у виданнях, які індексуються міжнародною науково метричною базою Scopus, 13 патентів на корисну модель, 13 навчальних посібників, 2 монографій. Під її керівництвом захищено 8 кандидатських та 1 докторська дисертації. Наукові дослідження скеровані на вивчення асоціації захворювань внутрішніх органів з ожирінням та метаболічним синдромом; ролі молекулярно-генетичних механізмів у виникненні та перебігу мультифакторіальних хвороб, ефективності їх лікування. Приступа Л.Н. отримала низку індивідуальних грантів на участь у міжнародних конференціях в Італії, Великобританії, Польщі, Німеччині, Турції, Угорщині.