ОПП 222 "Медицина"
(ступінь магістра за стандартом 2021)

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

Обов’язкові Освітні компоненти

Циклу Професійної підготовки

Внутрішня медицина, в т.ч. медична генетика, ендокринологія, дерматологія, венерологія, клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби

Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія, нейрохірургія; травматологія і ортопедія; екстрена та невідкладна медична допомога

Неврологія, психіатрія і наркологія

Інфекційні хвороби. Епідеміологія та принципи доказової медицини