ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

назва дисципліни

Інфекційні хвороби. Епідеміологія та принципи доказової медицини