ОПП 222 "Медицина"

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

Обов’язкові Освітні компоненти

Циклу Професійної підготовки