ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

назва дисципліни

Загальна практика (сімейна медицина). Анестезіологія та інтенсивна терапія