ДИСЦИПЛІНИ професійної ПІДГОТОВКИ

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

назва дисципліни

Перша домедична допомога