Завершилась акредитаційна експертиза освітньої програми медичної спеціальності за пілотним проєктом незалежної міжнародної агенції, НАЗЯВО і СумДУ

28 січня у Сумському державному університеті відбулась фінальна зустріч у рамках міжнародної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти, яку проводять Незалежне агентство з акредитації та рейтингу (Казахстан) і Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Упродовж трьох днів експертна група незалежного міжнародного та національного агентств працювала в університеті, де мала можливість детально ознайомитись із перевагами та особливостями навчання магістрів медичної спеціальності.

Від СумДУ у зустрічі взяли участь: ректор Василь КАРПУША, перший проректор Сергій ЛЄОНОВ, проректор, заступник голови ради із забезпечення якості вищої освіти Інна ШКОЛЬНИК, начальник управління міжнародного співробітництва Костянтин КИРИЧЕНКО, директор навчально-наукового медичного інституту Андрій ЛОБОДА, а також гарант освітньої програми, за якою проводилась акредитаційна експертиза, завідувачка кафедри внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини Людмила ПРИСТУПА.

На зустрічі з адміністративним менеджментом СумДУ експерти оголосили попередні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми.

Передусім, експерти відзначили інноваційні впровадження в навчальному процесі, зокрема, застосування технологій віртуальної та доповненої реальності, розробку сучасних навчальних матеріалів з використанням імерсивних методів.

Також вони акцентували увагу на високому рівні  наукових досліджень в СумДУ, продуктивній науково-господарській діяльності, у тому числі виготовленні науково-технічних проєктів на замовлення підприємств, установ та організацій різної форми власності, залученні до цієї роботи студентів і аспірантів.

Показовим, на думку експертів, є досвід щодо управління бюджетом,  фінансовий менеджмент в університеті.

Серед сильних сторін було відзначено інвестування коштів в інфраструктуру та нове обладнання, досягнення університету щодо забезпечення якості навчального процесу, запровадження сучасних освітніх програм, співпрацю з працедавцями, роботу з інтернаціоналізації, залучення викладачів і студентів до участі у конкурсах наукових робіт, грантову діяльність.

Експерти оцінили позитивну практику професійного розвитку викладачів, зокрема шляхом великої кількості навчальних програм, що сприяють підвищенню фахової компетентності.

Представники акредитаційних агентств наголосили, що, насамперед, стрімкий розвиток університету забезпечує потужна команда ентузіастів.

Ректор СумДУ Василь КАРПУША подякував експертам за позитивні оцінки діяльності закладу, за рекомендації щодо подальшого удосконалення роботи.

«Ми любимо університет і прагнемо, щоб він був ще кращим», – підкреслив ректор.