Вітаємо з успішним захистом дисертації Ковчун А.В.

Асистентка кафедри Ковчун Анна Володимирівна у результаті успішного захисту дисертації на тему: “Оптимізація диференціальної діагностики та лікування анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень” у спеціалізованій вченій раді Сумського державного університету здобула ступінь доктора філософії галузь знань Охорона здоров’я спеціальність Медицина.