Зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Медицина» зі здобувачами освіти

30 травня відбулася відкрита зустріч гаранта освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня професора, д. мед. н. Приступи Людмили Никодимівни зі здобувачами освіти за спеціальністю 222 Медицина.

Під час зустрічі обговорили важливі питання теоретичної та практичної підготовки за освітньою програмою. Здобувачі мали змогу відкрито задавати питання та обговорювати проблеми, які виникали під час навчання. Для забезпечення максимальної ефективності і результативності освітнього процесу було наголошено, що тривалість занять на клінічних кафедрах не повинна перевищувати 6 годин на день. Здобувачі відмітили високий рівень якості практичної підготовки на клінічних кафедрах.

Зустріч дозволила оцінити ефективність програми та окреслити перспективи розвитку ОПП Медицина.