ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

назва дисципліни

Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров'я», Спеціальність: «Медицина»