ДИСЦИПЛІНИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

назва дисципліни

Сестринська практика