ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кафедра внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

назва дисципліни

Біологічна та біоорганічна хімія