Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

 

Завідуюча кафедрою, доктор медичних наук, професор –

  Приступа Людмила Никодимівна.

У 1987 році закінчила Тернопільський медичний інститут. У 1996 році захистила кандидатську, а у 2006 році – докторську дисертацію. Має вищу категорію з терапії. Автор більше 300 наукових публікацій, у тому числі 16 у виданнях, які індексуються міжнародною науковометричною базою Scopus, 13 патентів на корисну модель, 13 навчальних посібників, 2 монографій. Під її керівництвом захищено 8 кандидатських та 1 докторська дисертації. Наукові дослідження скеровані на вивчення  асоціації захворювань внутрішніх органів із ожирінням та метаболічним синдромом; ролі молекулярно-генетичних механізмів у виникненні та перебігу мультифакторіальних хвороб, ефективності їх лікування. Приступа Л.Н. отримала низку індивідуальних грантів на участь у міжнародних конференціях в Італії, Великобританії, Польщі, Німеччині, Турції, Угорщині.

Список_праць_Приступи_Л.Н.

                                                               

Кандидат медичних наук, доцент – Лаба Віктор Васильович.

 У 1976 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут. У 1977–1981 рр. працював головним лікарем Терешківської дільничної лікарні Сумського району, у 1981–1984 рр. – лікарем-ревматологом Сумської обласної лікарні, 1986–1996 рр. – головним лікарем Сумського обласного кардіологічного диспансеру. Кандидатську дисертацію захистив у 1993 році. З 1996 року – доцент кафедри внутрішньої медицини СумДУ. Має вищу категорію з кардіології. Автор 61 наукової публікації, 1 навчального посібника з грифом МОЗ України та 3 навчальних посібників з грифом МОН України.

 Список друкованих праць

Кандидат медичних наук, доцент – Псарьова Валентина Григорівна.

У 1986 р. закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут за фахом «Лікувальна справа». З 1986 по 1987р. – інтернатура по спеціальності «Терапія». По закінченню інтернатури працювала лікарем – терапевтом, завідувачем відділення в лікувальних закладах м. Суми. Лікар – терапевт вищої категорії. В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Ендотеліальні та запальні механізми серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця». З 2004 р. працює на посаді асистента кафедри, а з 2008 р. – доцента. Автор 82 наукових праць, із них 4 в Scopus. Має публікації в українських та міжнародних наукових виданнях: Данія(2015), Німеччина(2016), Польща(2014), Франція(2016), Великобританія(2014), США(2015), Грузія(2013,2014), Вірменія(2015), Азербайджан(2014), Узбекистан(2016), Словаччина (2014), Індія (2017), Італія (2013). Є автором 6 навчальних посібників. Наукові інтереси в галузі кардіоваскулярних захворювань та кардіоендокринної коморбідності. З метою підвищення професійного рівня бере участь у різноманітних наукових конференціях, конгресах. Для розповсюдження передового наукового досвіду активно працює з обдарованими студентами. 

Проводить лікувально-діагностичну роботу на базі СОКЛ, бере участь в роботі судово-медичних експертних комісій Сумського обласного бюро судово-медичної експертизи.

 СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Псарьової В.Г.

Кандидат медичних наук, доцент – Орловський Олександр Вікторович.

У 1999 році закінчив медичний факультет СумДУ. З 1999 по 2001 р. навчався в клінічній ординатурі. З 2002 року – асистент, а з 2010 року – доцент кафедри внутрішньої медицини. У  2007 році захистив кандидатську дисертацію. Має першу категорію з терапії. Автор 35 наукових робіт. Є співавтором 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Список друкованих праць

Кандидат медичних наук, доцент – Кириченко Наталія Миколаївна.

Закінчила Воронізький медичний інститут ім. М.Н. Бурденка у 1993р. за фахом «Лікувальна справа». З 1993 р. по 1995 р. проходила інтернатуру при Харківському інституті удосконалення лікарів і отримала звання лікаря-спеціаліста за фахом "терапія". З 1998 р. працює на кафедрі внутрішньої медицини СумДУ.

Напрямки діяльності: Лікар-терапевт вищої кваліфікації. Моя мета – надавати сучасну медичну допомогу дорослим на принципах доказової медицини, якісної діагностики і раціональної фармакотерапії. Постійно підвищувати свій професійний рівень.Моя справа - покращувати якість життя людей, і тому, коли пацієнтові краще - це задоволення, яке надає наснаги працювати ще з більшою ефективністю.

Особливі інтереси: хвороби серця і судин, сполучної тканини, органів дихання і травлення; функціональна діагностика: електрокардіограма, добовий моніторинг ЕКГ і артеріального тиску, ехокардіографія.

Мої досягнення: В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Системна імунна відповідь на Helicobacterpylori у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та її корекція».

З 2011р. - доцент  кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти медичного інституту Сумського державного університету. З 2010 р. по теперішній час виконую лікувально-консультативну роботу в КЗ Сумська обласна клінічна лікарня. З 2011 р. маю вищу лікарську категорію за спеціальністю  «терапія».В 2015 р. підтвердила цю атестаційну категорію. Маю 72 наукові праці з кардіології, ревматології, гастроентерології, терапії, пульмонології в Україні і за кордоном (Азейбарджан, 2014; Польша, 2014; США, 2015; Арменія, 2015; Грузія, 2015, 2016; Данія, 2015; Узбекистан, 2016; Франція, 2016, Германія, 2016)

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кириченко Н.М..

 

Кандидат медичних наук, доцент – Погорєлова Оксана Сергіївна.

Із відзнакою закінчила Сумській державний університет у 2001 році. Має вищу категорію із терапії та кардіології. Лікувально-діагностичною роботою займається в кардіологічному відділенні для хворих на інфаркт міокарда Сумського обласного кардіологічного диспансеру. Член European  Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society. Проходила стажування у Шеффілдському Університеті (Велика Британія), де приймала участь у дослідженні нових судинних імплантатів у лабораторії клітинних культур (2014, 2016р.). Приймала участь у семінарі «Ліпідний метаболізм» (Зальцбург, Австрія, 2016), роботі 85-го конгресу Европейської асоціації атеросклерозу (Прага, Чехія, 2017). Пройшла курси тематичного удосконалення із «Інтервенційних методів лікування діагностики і лікування захворювань серця і судин» (Київ, 2018), стажування з кардіології, організованому OpenMedicalInstitute за підтримки Австрійсько-Американської фаундації у GeneralHospitalVienna (Відень, Австрія, 2018). Отримала індивідуальний грант та приймала участь у Европейському конгресі кардіологів 2018 року (м.Мюнхен, Німеччина), у 2019 році (м.Париж, Франція).

Є вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 55.051.05 Сумського державного університету. Автор 39 наукових робіт.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Погорелової О.С.

Кандидат медичних наук, доцент – Фадєєва Ганна Анатоліївна.

У 2003 році закінчила з відзнакою медичний факультет СумДУ, у 2004 році – магістратуру. Працювала лікарем-терапевтом в 4-й міській лікарні, з 2008 по 2010 рік навчалася в аспірантурі. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію і працювала на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини, у 2018р. присвоєно вчене звання доцента кафедри. 

Має вищу кваліфікаційну категорію з терапії, першу – з ендокринології.Із 2018 р. є членом Європейського респіраторного товариства та Європейського товариства ендокринологів. Брала участь у семінарі з внутрішньої медицини (Зальцбург, 2017), післядипломному тренінгу з «Ендокринології, діабету і метаболізму» (Львів, 2017), щорічному конгресі Європейського товариства ендокринологів (Барселона, 2018), курсі Європейського Респіраторного товариства «Неінвазивна вентиляція: сучасні погляди» (Мілан, 2018). Автор 35 наукових робіт.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Фадєєвої Г.А.

 

Кандидат медичних наук, асистент - Ополонська Наталія Олексіївна.

 У 2007 році закінчила медичний факультет СумДУ. З 2009 року працювала лікарем-кардіологом в Сумському обласному кардіологічному диспансері. У 2010-2014 рр. навчалась в заочній аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію і з 2014 року працює на посаді асистента кафедри. Має другу категорію з кардіології. Автор 17 наукових праць.

Список друкованих праць

 

Кандидат медичних наук, асистент - Дудченко Ірина Олександрівна. 

  У 2007 році закінчила з відзнакою медичний факультет СумДУ, а у 2009 році - магістратуру. У 2010-2014 рр. навчалась в аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію і з 2015 року працює на посаді асистента кафедри. У 2016 році отримала сертифікат гематолога, проводить лікувально-консультативну роботу в Університетській клініці СумДУ, гематологічному відділенні СОКЛ. Є членом Європейської асоціації гематологів (EuropeanHematologyAssociation). Отримала індивідуальний грант для участі у Європейському конгресі гематологів (EHA24, Амстердам, 2019); постійно удосконалює свій професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів (EHABiteSizeMasterClass (2018), e-courseon Thrombosis (2018), Statisticallearning та ін.); приймає участь у науково-практичних конференціях (Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань(2016-2019), Тромбопрофілактика в Україні. Сучасні світові тенденції (2018), Нові можливості в терапії ХЛЛ (2019) а ін.). Автор 27 наукових праць, 2 патентів. Є співавтором 4 навчальних посібників, у тому числі 1 посібник з грифом МОН України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Дудченко І.О.

Кандидат медичних наук, асистент - Качковська Владислава Володимирівна. 

У 2011 році закінчила з відзнакою медичний інститут Сумського державного університету, а у 2013 році магістратуру. У 20132015 рр. навчалась в аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію, працює на посаді асистента кафедри. Рівень володіння англійською мовою аdvanced – C1. Є активним учасником міжнародних форумів, у тому числі у якості доповідача, продовжує навчання в Європейській школі Ревматології під егідою EULAR. Отримала низку індивідуальних грантів та приймала участь у Міжнародному Конгресі EAACI (Барселона, 2015), Зимовій школі EAACI (Франція, 2015), Міжнародному форумі з тяжкої бронхіальної астми (Греція), пульмонологічній школі ERS (Португалія), пульмонологічних семінарах Американо-Австрійської асоціації (Австрія, 2018), Школі ERS з інтерстиційних уражень легень (Німеччина, 2018), Форумі ERS з тяжкої астми (Британія, 2018), курсах ERS з тромбоемболій (Іспанія, 2019), у стажуванні у рамках ERASMUS+ в університетській клініці Умео (Швеція), семінарах з внутрішньої медицини Американо-Австрійської асоціації (Австрія, 2019), на стажуванні з викладання ревматології, організованому EULAR (Чехія, 2017), а також курсах з ультразвукової діагностики EULAR (Іспанія, 2017). Автор 85 наукових праць, з яких 14 – у виданнях, що обліковуються базою даних Scopus, 5 патентів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Качковської ВВ

Кандидат медичних наук, асистент - Кучма Наталія Григорівна.

У 2010 році закінчила Сумський державний університет з відзнакою. У 2012 році завершила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішня медицина», в цьому ж році отримала кваліфікацію магістра. У 2012 році працювала дільничним терапевтом Сумської міської лікарні №1 та поступила в очну аспірантуру при Сумському державному університеті і працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти, Сумського державного університету. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Зв’язок однонуклеотидного поліморфізму С677Т гена метилентетрагідрофолатредуктази та вмісту гомоцистеїну з перебігом та ефективністю лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу». Є членом Об’єднання Європейських гастроентерологів (UEG) та Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL). Автор 20 наукових робіт та 2 патентів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кучми Н.Г.

 

Кандидат медичних наук, асистент - Моісеєнко Ірина Олегівна.

У 2008 році закінчила медичний факультет Сумського державного університету з відзнакою, спеціальність за дипломом  «лікувальна справа». У 2012-2015 рр. навчалась в аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. З 2015 року працює на посаді асистента кафедри. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію. Директор Університетської клінікиАвтор 16 наукових праць. Керівник групи з медичного забезпечення висококваліфікованих спортсменів олімпійської збірної України центру спортивної медицини.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ МоісеєнкоІО

Кандидат медичних наук, асистент  Бондаркова Анна Миколаївна

Закінчила у 2011 р. Сумський державний університет медичний інститут. У 2011-2013 рр. проходила інтернатуру на базі пульмонологічного відділення КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» та навчалася в магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини післядипломної освіти. У 2013 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію магістра з лікувальної справи за фаховою спеціальністю внутрішні хвороби.  У 2013 р. працювала лікарем-терапевтом приймального відділення та вступила до аспірантури на кафедру внутрішньої медицини післядипломної освіти Сумського державного університету. З   2017 р. працює на посаді асистента кафедри.У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю пульмонологія та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. Автор 28 наукових робіт та 3 патентів. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Бондаркової А.М.

 

Смиянова foto

Сміянова Юлія Олегівна, асистент.

У 2012 році закінчила медичний інститут СумДУ. У 2012 − 2014 рр. проходила інтернатуру на базі терапевтичного відділення КУ СМКЛ №1 та навчалась в магістратурі на кафедрі загальної практики - сімейної медицини. Протягом 2014 − 2019рр. навчалась в аспірантурі при Сумському державному університеті. Завершує виконання дисертації на тему «Оптимізація тактики ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від Lys198Asn поліморфізму гена ендотеліну-1 та вмісту ендотеліну-1 на етапі первинної допомоги». З осені 2019 року працює асистентом кафедри.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Сміянової Ю.О.

Асистент - Грек Андрій Володимирович.

У 2005 році закінчив медичний факультет Сумського державного університету, спеціальність за дипломом  «Лікувальна справа». У 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі та працював за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. З 2014 року працює на посаді асистента кафедри. Є кардіологом-консультантом на базі КЗ СМКЛ № 4. Наукові інтереси в галузі "Гіпергомоцистеїнемія. Вплив гомоцистеїну на перебіг гострого коронарного синдрому"

Список друкованих праць ГрекА.В.

Чернатская

Асистент Чернацька Ольга Миколаївна

У 2009 році закінчила з відзнакою медичний інститут Сумського державного університету. У 2011 році здобула кваліфікацію магістра з лікувальної справи за фаховою спеціальністю внутрішні хвороби. У 2011-2015 рр. працювала лікарем-терапевтом КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми». У 2015 році здобула звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина. З 2015 по 2018 рік навчалась в аспірантурі при Сумському державному університеті. З 2017 року працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти. З 2018 року працює на посаді асистента кафедри. Рівень володіння англійською мовою – В2. Пройшла навчання в International Atherosclerosis Research School (Чехія, 2019). Проводить лікувально-діагностичну роботу на базі КНП «Сумська центральна районна клінічна лікарня» Сумської районної ради Сумської області. Автор 43 наукових праць.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Чернацької О.М.

Храпай

Храпай Анна Григорівна асистент стажист.

У 2017 році закінчила медичний інститут СумДУ. У 2017− 2019 рр. проходила інтернатуру на базі ендокринологічного відділення КЗ СОР СОКЛ та навчалась на кафедрі терапії, ревматології та клінічної фармакології ХМАПО. З серпня 2019 року працюєлікарем-терапевтом приймального відділення КЗ СОР СОКЛЗ осені 2019 року працює викладачем-стажистом кафедри.

Асистент Ковчун Анна Володимирівна

Список_праць_Ковчун_А.doc 

Навчальний та науковий процес на кафедрі  забезпечують:  

  • Овчарова Олена Василівна – старший лаборант;

Попова Валентина Леонідівна – препаратор.