ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Спеціалізації

Інтернатура за спеціальністю «Терапія” .

Ординатура за спеціальністю: «Кардіологія», «Гастроентерологія», «Пульмонологія», «Внутрішня медицина».

 

Спецкурси, що читаються на кафедрі

На кафедрі читаються курси тематичного вдосконалення лікарів «Актуальні питання з курсом ЕКГ», «Клінічна фармакологія та фармакотерапія внутрішніх хвороб» та передатестаційний цикл зі спеціальності «Терапія».

Аспірантура