Наукові здобутки студентів: конкурси, олімпіади

 На кафедрі працює студентський науковий гурток з терапії.

        Студенти 5 курсу Ебосон Сандра Учечукву, Ем Сі Куджо Поль (науковий керівник ас. Чернацька О. М.) отримали  диплом 2 ступеняза доповідь на конференції Biomedical Perspectives II: Abstract book of International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists. – Sumy, October 20-22, 2020.

Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Topical ussues of theoretical and clinical medicine», що було проведена 17-19 жовтня 2018 році в Сумському державному університеті, принесла дипломи молодим вченим кафедри внутрішньої медицини:

Ковчун Анна, аспірант кафедри (науковий керівник проф. Приступа Л.Н.), отримала диплом І ступеня за кращу доповідь на тему «Contents of C-reactive protein in patients with Chronic obstructive pulmonary disease and Anemia».

Залозний Владислав, студент 5 курсу, (керівник роботи доц. Погорєлова О.С.) отримав диплом 3 ступеня за постерну доповідь на тему: «Assesment of risk factor sandejection fraction with severity of coronary artery disease in patients with Acute coronary syndrom».

 27-28 березня 2018 року - Харківській національний медичний університет,  науковий керівник к.мед.н Кмита В.В. Поліщук Наталія ЛС-212,Коломієць Олена ЛС 223, нагороджені дипломом ІІІ ступеня на другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Медицицна", Тема доповіді Клініко-генетичне фенотипування БА,

20-22 квітня 2016р. – Івано-Франківський національний медичний університет, Під керівництвом професора, д.мед.н. Приступи Людмили Никодимівни Рязанцева Вікторія Миколаївна, 6 курс, 002 гр. – ІІІ місце., Бережна Оксана Петрівна, 6 курс, 002 гр.(місця не зайняла), Карпенко Богдан Миколайович,           5 курс, 101 гр.(місця не зайняв).

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», 14-15 квітня 2016, м. Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Студентка 4 курсу (ЛС-210) Попович Юлія Анатоліївна Диплом ІІ ступеня за зроблену доповідь. Науковий керівник – ас. Кмита В.В. 

Студент 4 курсу (ЛС-210) Шевченко Олексій Станіславович Диплом ІІ ступеня за зроблену доповідь. Науковий керівник – ас. Кмита В.В.

IV Міжнародна науково-практична конференція  студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», 21-22 квітня, м. Суми, Медичний інститут СумДУ Студенти 4 курсу (ЛС-201) Картава Юлія Олексіївна та Тетерюк Олександр Васильович Диплом І ступеня за зроблену доповідь.  Науковий керівник – ас. Бондаркова А.М.

ХХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня, м. Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. Студентка 4 курсу (ЛС-212) Поліщук Наталія Юріївна

Диплом І ступеня за зроблену доповідь «Кластеризація хворих на бронхіальну астму із урахуванням генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора». Науковий керівник – ас. Кмита В.В.

19-20 березня 2015 у Івано-Франківському державному медичному університеті відбулася всеукраїнська студентська олімпіада з внутрішньої медицини. У заході взяли участь представникі практично всіх медичних ВНЗ України, включаючи заклади, що підпорядковуються МОН України. Делегацію до Івано-Франківська очолила професор Приступа Л.Н. 

Під час змагань молодим медикам довелося проводити клінічне обстеження хворих, інтерпретувати дані лабораторних та інструментальних методів дослідження, призначати лікування пацієнтам, з огляду на індивідуальні особливості і коморбідну патологію. Студентка Фаїна Красненко продемонструвала глибокі знання, відмінне володіння практичними навичками та грунтовне клінічне мислення, що дозволило в підсумку посісти ІІІ призове місце у загальному заліку. Щиро вітаємо нашу призерку та бажаємо подальших успіхів у боротьбі за здоров'я людини.

Високу відзнаку отримали наші англомовні студенти на конкурсі студентських робіт в Харкові

25 березня 2015 на базі Харківського національного медичного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з клінічної та фундаментальної медицини, стоматології та фармакології (англійською мовою). СумДУ представляли студенти: Тваэйдж Насім Саад Мунан «Attention function in children undergoing encephalopathy», Мохаммед Рашид Абдулхамід та Катерина Богма « BcL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma and obesity», Нвабуезе Чуквудіфу Чібуйкем «Cristalographic investigation of urine newborn with renal disturbance due to asphyxia».

Усі учасники конкурсу були нагороджені дипломами за ораторське мистецтво, соціальну значущість роботи, кращу презентацію та оригінальність ідеї.

Особливо конкурсне журі відмітило доповідь студента 4-го курсу Мохаммед Рашид Абдулхамід та студентки 5-го курсу Катерини Богми, котрі і були нагороджені дипломом 2-го ступеня за спільну роботу. Робота виконана під керівництвом зав. кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти професора Приступи Людмили Никодимівнита аспіранта кафедри Кмити Владислави Володимирівни.

Перше місце здобула наша студентка Шкандала Анна на студентській конференції в Дніпропетровську

15-17 квітня на базі Дніпропетровської медичної академії МОЗ України відбулася XV наукова конференція студентів та молодих вчених "НОВИНИ І ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОЇ НАУКИ". Сумський медичний інститут представляла студентка 6-го курсу Шкандала Анна Юріївна. Наукова робота була виконана на базі кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти, науковий керівник – професор, д.м.н.Приступа Людмила Никодимівна. 

Захист робіт відбувався у форматі конференції. В ній взяли участь більш ніж 40 представників медичних університетів з усієї України. Шкандала Анна представила роботу на тему "Ефективність гіпогомоцистеїнемічної терапії у хворих на гострий коронарний синдром", з якою стала призером і посіла І місце.

Кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти

Результати Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Клінічна медицина»

2015-2016 рік

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Медвідь Оксана Леонідівна, Бульченко (Зацарна) Ольга Миколаївна студ. 6 курсу, диплом ІІІ ступеня. Напрям: «Клінічна медицина».

Назва роботи: «Клінічний перебіг артеріальної гіпертензії, поєднаної з ожирінням залежно від поліморфізму гену В1-адренорецепторів»

Науковий керівник – асистент Дудченко Ірина Олександрівна.

 2014-2015 рік

Харківський національний медичний університет

Богма Катерина Валеріївна, студ. 5 курсу, Мохаммед Рашід Абдулхаммід Рашід, студ. 4 курсу, диплом ІІ ступеня. Напрям: «Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійська мова).

Назва роботи: «Bcl1 polymorphismofglucocorticoidreceptor (GCR) geneinpatientswith bronchial asthma and obesity»

Наукові керівники – професор Приступа Людмила Никодимівна, асистент Кмита Владислава Володимирівна

2010-2011 рік

Івано-Франківський національний медичний університет

Мельниченко (Бондаркова) Анна Миколаївна, студ. 6 курсу, диплом ІІІ ступеня

Назва роботи: «Стан ліпідного обміну та системного запалення у хворих на стабільну стенокардію напруги ІІІ-ІV функціонального класу в динаміці лікування розувастатином»

Науковий керівник – доцент Псарьова Валентина Григорівна

2008-2009 рік

Івано-Франківський національний медичний університет

Олійник Лідія Євгенівна, студ. 5 курсу, диплом ІІ ступеня

Назва роботи: «Ефективність застосування низьких та високих доз інгібітора ангіотензинперет-ворюючого ферменту лізіноприлу при хронічній серцевій недостатності у осіб похилого віку»

Науковий керівник – доцент Деміхова Надія Володимирівна

2007-2008 рік

Луганський державний медичний університет

Олійник Лідія Євгенівна, студ. 5 курсу, диплом ІІ ступеня

Назва роботи: «Ефективність застосування статинів при цукровому діабеті ІІ типу та хронічній серцевій недостатності у осіб похилого віку»

Науковий керівник – асистент Деміхова Надія Володимирівна

Дитко Владислава Володимирівна, студ. 3 курсу, диплом ІІІ ступеня

Назва роботи: «Частота асоціації бронхіальної астми та ожиріння, особливості системної загальної відповіді»

Науковий керівник – професор Орловський Віктор Феліксович

2006-2007 рік

Луганський державний медичний університет

Сокол Олеся Вікторівна, студ. 6 курсу, диплом ІІІ ступеня

Назва роботи: «Фібриляція передсердь і серцева недостатність у хворих гострим інфарктом міокарду: чинники прогнозу у пацієнтів, що вижили і померлих»

Науковий керівник – доцент Лаба Віктор Васильович