Наукові семінари

Розклад засідань студентського гуртка на кафедрі внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини

на 2020-2021 н.р. 

№ п/п

Тема,

відповідальний викладач

Дата

проведення

Місце

проведення

1.

Організація надання медичної допомоги особам, що навчаються

Ас. Моїсеєнко І.О.

Хвороба Кастлемана – діагностика, ведення хворих.

Ас. Дудченко І.О.

15.10.20

Кафедра

внутрішньої

медицини, СОКД

2.

Клінічний розбір хворого з кардіалгіями. Інтервенційні методи діагностики і лікування в кардіології.

Доц. Погорєлова О. С.

Сучасні рекомендації щодо лікування пацієнтів із гострої серцевою недостатністю. Клінічний розбір хворого.

Ас. Грек А.В.

19.11.20

Кафедра

внутрішньої

медицини, СОКД

3.

Роль мікробіоти у запальних захворюваннях ШКТ

Кучма Н.Г.

Рекомендації по веденню пацієнтів із артеріальною гіпертензією  (ESC 2018). Клінічний розбір хворого із АГ.

Ас. Чернацька О.М.

17.12.21

Кафедра

внутрішньої

медицини, СОКЛ

4.

Оновлені рекомендації щодо ведення дорослих пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом. Клінічний розбір хворої.

Доц. Орловський О.В.

Сучасні погляди на діагностику і лікування ХСН синдроми. Клін розбір хворого із ХСН.

Доц. Кириченко Н.М.

Саркоїдоз. Клінічний розбір хворого.

Ас. Бондаркова А.М.

18.02.20

Кафедра

внутрішньої

медицини, СОКЛ

5.

Лікування хворих на цукровий діабет 2 типу із комор бідною патологією

Доц. Фадєєва Г.А.

Хронічні ускладнення цукрового діабету 2 типу

Доц. Псарьова В.Г.

18.03.21

Кафедра

внутрішньої

медицини, СОКЛ

6.

Синкопальні стани. Ведення пацієнтів згідно алгоритмів надання невідкладної допомоги (українська асоціація кардіологів)

Доц. Лаба В.В.

 ЕКГ-діагностика інфаркта міокарда.

Ас. Ополонська Н.О.

15.04.21

Кафедра

внутрішньої

медицини, СОКЛ


Теми наукових семінарів кафедри внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини (2020-2021)

 1. Сучасні підходи до діагностики та лікування тромбоемболії легеневої артерії (Приступа Л.Н.)
 2. Сучасні рекомендації по веденню хворих із аритміями. (Кириченко Н.М.)
 3.  Ведення пацієнтів із гострою серцевою недостатністю (Рекомендації Української асоціації кардіологів 2018 р.) (Лаба В.В.).
 4. Лікування хронічних ускладнень цукрового діабету 2 типу (Псарьова В.Г.)
 5. Оновлені рекомендації (EULAR, 2019) щодо ведення дорослих пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом (Орловський О.В.)
 6. Огляд европейських рекомендацій (2018) щодо ведення пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. (Фадєєва Г.А.)
 7. Клінічні випадки порфірії (Качковська В.В.)
 8. Сучасні вимоги до вакцинації декретованих груп населення (Моїсеєнко І.О.)
 9. Особливості застосування антитромбоцитарних препаратів у хворих після ПКВ (Погорєлова О.С.)
 10.  Перипортальна кардіоміопатія (Ополонська Н.О.)
 11.  Пароксизмальна нічна гемоглобінурія (Дудченко І.О.)
 12.  Значення мікробіоти у розвитку запальних захворювань ШКТ (Кучма Н.Г.)
 13.  Антикоагулянтна терапія у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із фібриляцією передсердь (Грек А.В.)
 14. KDIGO - Рекомендації по веденню пацієнтів із хронічною хворобою нирок (Чернацька О.М.)
 15.  Адаптована клінічна настанова 2019 «Негоспітальна пневмонія у дорослих»  (Бондаркова А.М.)