Аспірантура захищені дисертації

Захищені дисертації

Докторські

1. Орловський Віктор Феліксович „Особливості перебігу, діагностики та медикаментозної терапії передвиразкового стану та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у жінок” (1995).

2. Приступа Людмила Никодимівна „Бронхіальна астма та метаболічний синдром:обґрунтування патогенетичних підходів до діагностики, лікування та профілактики” (2006).

3. Атаман Юрій Олександрович «Роль запальних та місцевих механізмів у розвитку артеріосклерозу Менкеберга» (травень 2013) наукові консультанти: проф. Приступа Л.Н. та проф. Клименко М.О.

Кандидатські

1. Лаба Віктор Васильович “Сучасні тенденції смертності населення від серцево-судинних захворювань і розробка заходів, спрямованих на збільшення тривалості життя”(1993).

2. Кондрачук Сергій Олександрович “Анатомо-функціональні зміни та ускладнення після операцій типу Льюіса і Гарлока за даними рентгенологічного методу обстеження” (1996).

3. Климанська Неля Вікторівна “Взаємозв’язок скорочувальної функції жовчного міхура та морфологічного стану слизової оболонки гастродуоденальної зони” (1999).

4. Мелеховець Оксана Костянтинівна “Гемомікроциркуляторне русло сліпої кишки людини в пренатальному періоді онтогенезу” (1999).

5. Руденко Леся Петрівна “Застосування блокаторів Н2-рецепторів гістаміну в терапії хворих неспецифічним виразковим колітом” (2000).

6. Винниченко Людмила Боголюбівна “Патогенетичне обґрунтування лікування хворих на гастроезофагальну рефлюксну хворобу залежно від клініко-морфологічного перебігу” (2003).

7.Катарнех Аббас Алі Нахар „Імуно-протеолітичний дисбаланс при поєднанні гастродуоденальної патології та бронхіальної астми та його корекція циклофероном” (2005).

8. Псарьова Валентина Григорівна „Ендотеліальні та запальні механізми серцевої недостатності хворих на ішемічну хворобу серця” (2005).

9. Деміхова Надія Володимирівна „Особливості розвитку хронічної серцевої недостатності при метаболічному синдромі” (2006).

10. Орловський Олександр Вікторович „Стан імунноїсистеми та протеолізу у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу та їх корекція імунофаном” (2007).

11. Мохамед Хасан Мохамед Сід Ахмед  «Особливості гемодинаміки та стан цитокінів при хронічній серцевій недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці» (2007).

12. Атаман Юрій Олександрович «Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну» (2008).

13. Кириченко Наталія Миколаївна „Системна імунна відповідь наHelicobacter pyloriу хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та її корекція” (2008).

14. Погорєлова Оксана Сергіївна „Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів” (2008).

15. Фадєєва Ганна Анатоліївна «Клініко-патогенетичне обґрунтування модифікації лікування хворих на бронхіальну астму, асоційовану з вісцеральним ожирінням» (2010).

17. Циганкова Тетяна Іванівна «Системне запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень та можливості його фармакотерапевтичного контролю статинами» (2011).

18. Муренець Нінель Олександрівна «Роль системної імунної відповіді у прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки та її корекція» (2011).

19. Опімах Олександр Іванович «Запальні механізми взаємозв’язку та можливості їх корекції при асоціації ожиріння та остеоартрозу» (2011).

20. Жаркова Альбіна Володимирівна «Поєднання кислотозалежних захворювань і ішемічної хвороби серця: вплив анти секреторної терапії на рівень гомоцистеїну та ліпідний спектр» (2013).

21.Дудченко Ірина Олександрівна «Клінічна значимість поліморфізму генів β1‑адренорецепторів та α‑субодиниці G-білка у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з аліментарним ожирінням» (2015).

22. Кмита Владислава Володимирівна «Вплив bс1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора на клінічний перебіг та терапевтичну тактику у хворих на бронхіальну астму ізожирінням»(2015).

23. Моісеєнко Ірина Олегівна «Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням залежно від С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-білка» (2016).

24. Кучма Наталья Григорівна  «Зв’язок однонуклеотидного поліморфізму С677Т гена метилентетрагідрофолатредуктази та вмісту гомоцистеїну з перебігом та ефективністю лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу» (2016).

25. Псарьова Олена В’ячеславівна «Взаємозв’язок маркерів запалення та ε2/ε3/ε4-поліморфізму гену аполіпопротеїну Е із ефективністю гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця із ожирінням» (2016).

26. Бондаркова Анна Миколаївна «Ефективність базисного лікування хворих на бронхіальну астму залежно від Gln27Glu поліморфізму гена β2-адренорецепторів у поєднанні з артеріальною гіпертензією» (2019).

27. Савченко Оксана Володимирівна «Оптимізація профілактики ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора» (2019).

28. Чернацька Ольга Миколаївна «Ендотеліальні, структурно-функ-ціональні та імунозапальні аспекти метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та їх корекція» (2019)