Аспірантура: дисертації що плануються до захисту

Аспірантура зі спеціальності 14.01.02

У процесі виконання 3 кандидатських дисертацій:

  1. Ковчун Анна Володимирівна. «Оптимізація диференціальної діагностики та лікування анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень».
  2. Сміянова Юлія Олегівна «Оптимізація тактики ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від Lys198Asn поліморфізму гена ендотеліну-1 та вмісту ендотеліну-1 на етапі первинної допомоги».
  3. Чередниченко Наталія Анатоліївна «Модифікація лікування хворих на бронхіальну астму з урахуванням 4(S) поліморфізмів гена лейкотрієну С».