Артеріальна гіпертензія

Алгоритм_дії_при_АГ.doc

Протокол_допомога_на_етапах_АГ_2012.pdf 

АГ Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах 2012