ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра терапії була створена на базі шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни в  1994 році, як секція пропедевтики внутрішніх хвороб, яку очолював доктор медичних наук, професор Рачинський Іван Данилович

У жовтні 1996 року була окремо сформована кафедра терапії і очолив доктор медичних наук, професор Орловський Віктор Феліксович .

З жовтня 2005 року назва кафедри терапії згідно вимог Болонського процесу змінена на кафедру внутрішньої медицини з курсом пропедевтики.

За період роботи кафедри до її складу входили різноманітні курси: променевої діагностики та радіаційної медицини (завідувач – доцент Кондрачук С. О.); ендокринології (завідуюча – доцент Мелеховець О. К.); шкірних та венеричних хвороб (завідувач – д.мед.н., проф. Бочаров В. А.), фтизіатрії (завідувач – д.мед.н., проф. Дужий І. Д.). Ці курси по мірі розвитку медичного інституту були переведені до складу інших кафедр.

З червня 2007 року кафедру очолює  доктор медичних наук, професор Приступа Людмила Никодимівна.