Участь у науково - практичній онлайн конференції з міжнародною участю «Здорова людина – запорука здорового суспільства. Роль сімейного лікаря.»

Аспірант кафедри внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини, лікар терапевт Університетської клініки СумДУ Єрмоленко Світлана Анатоліївна приймала участь у науково - практичній онлайн конференції з міжнародною участю «Здорова людина – запорука здорового суспільства. Роль сімейного лікаря.» (4-5.06.2020). Тема доповіді «Залежність солечутливості від GLY460TRP поліморфізму гена альфа-аддуцина у хворих на артеріальну гіпертенію».