Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

 

Завідуюча кафедрою, доктор медичних наук, професор –

  Приступа Людмила Никодимівна.

У 1987 році закінчила Тернопільський медичний інститут. У 1996 році захистила кандидатську, а у вересні 2006 року – докторську дисертацію. Має вищу категорію з терапії. Автор 222 наукових публікацій, 1 монографії, 1 навчального посібника з грифом МОЗ України та 5 навчальних посібників з грифом МОН України. Під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертації, та 1 – докторська, у процесі виконання 7 кандидатських дисертацій.

Список друкованих праць

                                                               

Кандидат медичних наук, доцент – Лаба Віктор Васильович.

 У 1976 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут. У 1977–1981 рр. працював головним лікарем Терешківської дільничної лікарні Сумського району, у 1981–1984 рр. – лікарем-ревматологом Сумської обласної лікарні, 1986–1996 рр. – головним лікарем Сумського обласного кардіологічного диспансеру. Кандидатську дисертацію захистив у 1993 році. З 1996 року – доцент кафедри внутрішньої медицини СумДУ. Має вищу категорію з кардіології. Автор 61 наукової публікації, 1 навчального посібника з грифом МОЗ України та 3 навчальних посібників з грифом МОН України.

 Список друкованих праць

Кандидат медичних наук, доцент – Псарьова Валентина Григорівна.

У 1986 р. закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут за фахом «Лікувальна справа». З 1986 по 1987р. – інтернатура по спеціальності «Терапія». По закінченню інтернатури працювала лікарем – терапевтом, завідувачем відділення в лікувальних закладах м. Суми. Лікар – терапевт вищої категорії. В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Ендотеліальні та запальні механізми серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця». З 2004 р. працює на посаді асистента кафедри, а з 2008 р. – доцента. Автор 82 наукових праць, із них 4 в Scopus. Має публікації в українських та міжнародних наукових виданнях: Данія(2015), Німеччина(2016), Польща(2014), Франція(2016), Великобританія(2014), США(2015), Грузія(2013,2014), Вірменія(2015), Азербайджан(2014), Узбекистан(2016), Словаччина (2014), Індія (2017), Італія (2013). Є автором 6 навчальних посібників. Наукові інтереси в галузі кардіоваскулярних захворювань та кардіоендокринної коморбідності. З метою підвищення професійного рівня бере участь у різноманітних наукових конференціях, конгресах. Для розповсюдження передового наукового досвіду активно працює з обдарованими студентами. 

Проводить лікувально-діагностичну роботу на базі СОКЛ, бере участь в роботі судово-медичних експертних комісій Сумського обласного бюро судово-медичної експертизи.

 СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Псарьової В.Г.

Кандидат медичних наук, доцент – Орловський Олександр Вікторович.

У 1999 році закінчив медичний факультет СумДУ. З 1999 по 2001 р. навчався в клінічній ординатурі. З 2002 року – асистент, а з 2010 року – доцент кафедри внутрішньої медицини. У  2007 році захистив кандидатську дисертацію. Має першу категорію з терапії. Автор 35 наукових робіт. Є співавтором 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Список друкованих праць

Кандидат медичних наук, доцент – Кириченко Наталія Миколаївна.

Закінчила Воронізький медичний інститут ім. М.Н. Бурденка у 1993р. за фахом «Лікувальна справа». З 1993 р. по 1995 р. проходила інтернатуру при Харківському інституті удосконалення лікарів і отримала звання лікаря-спеціаліста за фахом "терапія". З 1998 р. працює на кафедрі внутрішньої медицини СумДУ.

Напрямки діяльності: Лікар-терапевт вищої кваліфікації. Моя мета – надавати сучасну медичну допомогу дорослим на принципах доказової медицини, якісної діагностики і раціональної фармакотерапії. Постійно підвищувати свій професійний рівень.Моя справа - покращувати якість життя людей, і тому, коли пацієнтові краще - це задоволення, яке надає наснаги працювати ще з більшою ефективністю.

Особливі інтереси: хвороби серця і судин, сполучної тканини, органів дихання і травлення; функціональна діагностика: електрокардіограма, добовий моніторинг ЕКГ і артеріального тиску, ехокардіографія.

Мої досягнення: В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Системна імунна відповідь на Helicobacterpylori у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та її корекція».

З 2011р. - доцент  кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти медичного інституту Сумського державного університету. З 2010 р. по теперішній час виконую лікувально-консультативну роботу в КЗ Сумська обласна клінічна лікарня. З 2011 р. маю вищу лікарську категорію за спеціальністю  «терапія».В 2015 р. підтвердила цю атестаційну категорію. Маю 72 наукові праці з кардіології, ревматології, гастроентерології, терапії, пульмонології в Україні і за кордоном (Азейбарджан, 2014; Польша, 2014; США, 2015; Арменія, 2015; Грузія, 2015, 2016; Данія, 2015; Узбекистан, 2016; Франція, 2016, Германія, 2016)

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кириченко Н.М..

 

Кандидат медичних наук, асистент – Погорєлова Оксана Сергіївна.

Працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини. Має 1 категорію із терапії та кардіології. Лікувально-діагностичною роботою займається в кардіологічному відділенні для хворих на інфаркт міокарда Сумського обласного кардіологічного диспансеру. Є членом  Член European  Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society. Автор 37наукових робіт.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Погорелової О.С.

Кандидат медичних наук, асистент – Фадєєва Ганна Анатоліївна.

У 2003 році закінчила з відзнакою медичний факультет СумДУ, а у 2004 році – магістратуру. Працювала лікарем-терапевтом в 4-й міській лікарні, а з 2008 по 2010 рік навчалася в аспірантурі. У  2010 році захистила кандидатську дисертацію і з 2010 року працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини. Має вищу категорію з терапії. Автор 33 наукових робіт.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Фадєєвої Г.А.

 

Кандидат медичних наук, асистент - Ополонська Наталія Олексіївна.

 У 2007 році закінчила медичний факультет СумДУ. З 2009 року працювала лікарем-кардіологом в Сумському обласному кардіологічному диспансері. У 2010-2014 рр. навчалась в заочній аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію і з 2014 року працює на посаді асистента кафедри. Має другу категорію з кардіології. Автор 17 наукових праць.

Список друкованих праць

 

Кандидат медичних наук, асистент - Дудченко Ірина Олександрівна. 

  У 2007 році закінчила з відзнакою медичний факультет СумДУ, а у 2009 році - магістратуру. У 2010-2014 рр. навчалась в аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію і з 2015 року працює на посаді асистента кафедри. Автор 21 наукової праці. Є співавтором 1 навчального посібника з грифом МОН України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Дудченко І.О.

Кандидат медичних наук, асистент - Кмита Владислава Володимирівна. 

У 2011 році закінчила з відзнакою медичний факультет СумДУ, а у 2013 році - магістратуру. У 2013-2015 рр. навчалась в аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію і з 2015 року працює на посаді асистента кафедри. Автор 57 наукових праць.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кмити ВВ

Кандидат медичних наук, асистент - Кучма Наталія Григорівна.

У 2010 році закінчилаСумський державний університет з відзнакою. У 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю«Внутрішня медицина», в цьому ж році отримала кваліфікацію магістра. У 2012 році працювала дільничним терапевтом Сумської міської лікарні №1 та поступила в очну аспірантуру при Сумському державному університеті і працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти, Сумського державного університету.У 2016 році захистила кандидатську дисертацію. Автор 18 наукових робіт.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кучми Н.Г.

 

Кандидат медичних наук, асистент - Моісеєнко Ірина Олегівна.

У 2008 році закінчила медичний факультет Сумського державного університету з відзнакою, спеціальність за дипломом  «лікувальна справа». У 2012-2015 рр. навчалась в аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. З 2015 року працює на посаді асистента кафедри. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію. Директор Університетської клінікиАвтор 16 наукових праць. Керівник групи з медичного забезпечення висококваліфікованих спортсменів олімпійської збірної України центру спортивної медицини.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ МоісеєнкоІО

Бондаркова Анна Миколаївна

Асистент - Грек Андрій Володимирович.

У 2005 році закінчив медичний факультет Сумського державного університету, спеціальність за дипломом  «Лікувальна справа». У 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі та працював за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. З 2014 року працює на посаді асистента кафедри. Є кардіологом-консультантом на базі КЗ СМКЛ № 4. Наукові інтереси в галузі "Гіпергомоцистеїнемія. Вплив гомоцистеїну на перебіг гострого коронарного синдрому"

Список друкованих праць ГрекА.В.

Навчальний та науковий процес на кафедрі  забезпечують:  

  • Овчарова Олена Василівна – старший лаборант;
  1. Попова Валентина Леонідівна – препаратор.

Аспіранти кафедри: 

 

 

 Чередніченко Наталія Анатоліївна

Ковчун Анна Володимирівна