СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Приступи Л.Н

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПРИСТУПИ ЛЮДМИЛИ НИКОДИМІВНИ

СТАТТІ

 1. Приступа Л.Н. Протеоліз та його інгібітори у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Вісник проблем біології і медицини. - 1996. - № 8. - С. 52-56.
 2. Приступа Л.Н. Біологічні композиції фібрину - адекватний засіб для локальної терапії дуоденальних виразок // Вісник проблем біології і медицини. - 1996. - № 8. - С. 57-61.
 3. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Кондрачук С.О., Климанська Н.В. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан системи протеолізу у хворих на бронхіальну астму // Вісник СумДУ. - 1999. - № 3 (14). - С. 69-72.
 4. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Кондрачук С.О. Розвантажувально-дієтична терапія при поєднанні дискінезій жовчовидільних шляхів і харчової алергії у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС // Проблеми радіаційної медицини”. - 2000. - Вип. 7. - С. 150-151.
 5. Орловський В.Ф., Кондрачук С.О., Приступа Л.Н. П’ятирічний досвід та шляхи вдосконалення викладення курсу променевої діагностики, променевої терапії на медичному факультеті СумДУ // Вісник СумДУ. - 2000. - № 18. - С.120-121.
 6. Орловський В.Ф., Кондрачук С.О., Приступа Л.Н., Яровий Г.С., Лихман В.М. Втрати діагностичної інформації, пов’язані з порушенням принципу комплексності обстеження хворих на виразкову хворобу шлунка // Вісник СумДУ. - 2000. - № 18. - С. 33-35.
 7. Приступа Л.Н. Роль харчової депривації в лікуванні хворих на бронхіальну астму // Вісник СумДУ. - 2000. - № 18.- С.114-119.
 8. Приступа Л.Н. Роль системи протеоліз-інгібітори у патогенезі бронхіальної обструкції // Вісник СумДУ. – 2001. - № 1(22). – С. 66-76.
 9. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Кондрачук С.О. Вплив харчової депривації на стан системи протеолізу у хворих на атопічну бронхіальну астму у поєднанні з гастродуоденітом // Лікарська справа. – 2001. - № 5-6. – С.171-174.
 10. Приступа Л.Н. Інгібіторно-протеазний індекс – як критерій ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на атопічну бронхіальну астму // Вісник Сум ДУ. – 2001. – Т. 33, № 12. – С.153-157.
 11. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф. Про доцільність застосування розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на бронхіальну астму у практиці родинного лікаря // Науковий вісник Ужгородського університету / Серія медицина. - 2001. - Вип. 16. – С. 68-70.
 12. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф. Роль цитокінів у патогенезі бронхіальної астми // Вісник Сум ДУ. – 2002. - № 8(41). – С. 17-27.
 13. Приступа Л.Н., Орловський О.В., Катерніх А.А. Вираженість зрушень у системі протеолізу у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки хелікобактерної етіології // Лаб. діагностика. - 2003. - № 4. - С. 4-6.
 14. Кондрачук С.О., Орловський В.Ф., Приступа Л.Н. Рентгенологічне дослідження суглобів у хворих старшої вікової групи в практиці сімейного лікаря // Укр. мед. альманах. - 2003. - Т.6, № 6 (додаток). - С. 83- 84.
 15. Приступа Л.Н. Використання поліоксидонію у хворих на тяжку бронхіальну астму у практиці сімейного лікаря // Укр. мед. альманах. - 2003. - Т.6, № 6. - С. 90-92.
 16. Приступа Л.Н. Імунні зрушення у хворих на тяжку чи терапієрезистентну бронхіальну астму // Вісник СумДУ. - 2003. - № 9(55).- С.68-74.
 17. Приступа Л.Н. Особливості імунних зрушень у хворих на бронхіальну астму з надлишковою масою тіла // Укр. пульмон. журнал. - 2003. - № 2. - С. 316-317.
 18. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Кльоц С.А., Вергун Б.М., Кондрачук С.О., Гуйва Т.О., Прокопішек М.В. Випадок генералізованої форми саркоїдозу // Вісник Сум ДУ. – 2004. - № 7(66). – С. 88-91.
 19. Приступа Л.Н. Апоптоз імунокомпетентних клітин у хворих на бронхіальну астму із різною масою тіла // Вісник Сум ДУ. – 2004. - № 7(66). - С. 115-120.
 20. Приступа Л.Н. Констеляція бронхіальної астми та метаболічного синдрому: спільність етіології, особливості діагностики // Укр. мед. альманах. - 2004. - № 4. – С. 138-140.
 21. Приступа Л.Н. Артеріальна гіпертензія у хворих на бронхіальну астму із аліментарно-конституційним ожирінням // Запорізький медичний журнал. - 2004. -№5(26). - С.31-34.
 22. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Вміст прозапальних цитокінів та гострофазових білків у хворих на тяжку бронхіальну астму із різною масою тіла // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наукових праць. - Запоріжжя, 2004. – Випуск 66, книга 1. – С. 312-317.
 23. Приступа Л.Н., Катарнех А. А. Інтерлейкін-4 та інтерферон-γ сироватки крові при констеляції бронхіальної астми і метаболічного синдрому // Вісник наукових досліджень. – 2004. - №4
 24. Приступа Л.Н. Стан протеолітичної системи при констеляції бронхіальної астми та метаболічного синдрому // Вісник Сум ДУ. – 2004. - №11(70). - С.90-95.
 25. Приступа Л.Н. Функціональна активність нейтрофільних гранулоцитів при констеляції бронхіальної астми та метаболічного синдрому // Укр. мед.альманах. - 2004. –Т.7, №6. – С.118-120.
 26. Приступа Л.Н., Рокитянська Г.А., Дитко В.В. Бронхіальна астма та ожиріння: етіологічні та патогенетичні паралелі // Матеріали XV з’їзду терапевтів України. – Київ, 2004. – С. 245-246.
 27. Приступа Л.Н. Зміни рецепторної функції нейтрофільних гранулоцитів у хворих на тяжку бронхіальну астму // Одеський медичний журнал. - 2005. - № 1(87). – С. 74-76.
 28. Приступа Л.Н. Клітинно-молекулярні імунні механізми формування синдрому взаємного обтяження при поєднанні бронхіальної астми та метаболічного синдрому // Запорізький медичний журнал. - 2005. - №2(29). – С.42-45.
 29. Приступа Л.Н. Вплив поліоксидонію на клітинно-молекулярні механізми запалення у хворих на бронхіальну астму із ожирінням та метаболічним синдромом // Вісник Сум ДУ. – 2005. - №3(75). – С.96-101.
 30. Приступа Л.Н. Клініко-імунологічна ефективність застосування статинів у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з ожирінням // Вісник наукових досліджень. – 2005. - №1. – С. 87-89.
 31. Приступа Л.Н. Протизапальні ефекти статинів у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із ожирінням // Запорізький медичний журнал. – 2005. - №3. – С.144-146.
 32. Приступа Л.Н. Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії припоєднанні бронхіальної астми та ожиріння // Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.4, №1. – С.144-146.
 33. Приступа Л.Н. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан імунної системи у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із ожирінням // Вісник наукових досліджень. – 2005. - №3. – С. 44-46.
 34. Приступа Л.Н. Сучасні уявлення про взаємозв’язок бронхіальної астми та компонентів метаболічного синдрому // Ліки України. – 2005. - №7-8(96-97). – С.28-30.
 35. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Прокопішек М.В. Випадок набряково-асцитичного синдрому // Ліки України. - 2005. - №9. – С. 95.
 36. Приступа Л.Н. Констеляція бронхіальної астми та ожиріння: епідеміологія та механізми взаємного обтяження // Астма та алергія. - 2005. - № 2-4. - С. 38-42.
 37. Приступа Л.Н. Ефективність поліоксидонію у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням та метаболічним синдромом // Буковинський медичний вісник. – 2006. - № 1. – С. 59-61.
 38. Приступа Л.Н. Роль апоптозу в патогенезі запалення дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму (огляд) // Астма та алергія. – 2006. - №1-2. – С. 13-19.
 39. Приступа Л.Н. Диференціальна діагностика синдрому легеневої дисемінації у практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2006. - №4. – С. 95-99.
 40. Приступа Л.Н. Механізми реалізації клінічної ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Укр. пульмон. журнал. – 2006. - №4. – С. 32-35.
 41. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Купина О.В., Дитко В.В. Антифронт та якість життя метеочутливих пацієнтів із бронхіальною астмою // Новости медицины и фармации. - 2007. - № 09 (213). – С. 8.
 42. Приступа Л.Н. Обгрунтування доцільності корекції дефіциту магнію при артеріальній гіпертензії // Здоров'я України. - 2007. - №22. – С.32-33.
 43. Дужий І.Д., Приступа Л.Н., Шевченко В.П., Гресько І.Я., Купина О.В. «Рецидивна пневмонія» - маска мезотеліоми і синдрому плеврального випоту // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2007. - №1. – С. 87-89.
 44. Приступа Л.Н. Клинико-иммунологическое обоснование целесообразности применения препарата Атокор у больных бронхиальной астмой в сочетании с висцеральным ожирением // Новая медицина тысячелетия. - 2007. - №2-3. – С. 40-44.
 45. Приступа Л.Н. Досвід застосування спарфлоксацину у лікуванні інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень // Вісник СумДУ. – 2007. - № 2. – С. 163-167.
 46. Сливка Ю.І., Приступа Л.Н. Віддалені результати використання розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з мікрохвильовою резонансною терапією в кардіологічних хворих // Вісник СумДУ. – 2008. - №1. – С. 125-128.
 47. Воздействие эрдостеина на основные звенья патогенеза хронического обструктивного заболевания легких (Кужко М.М., Приступа Л.Н., Процик Л.М., Гульчук Н.М., Подгаевский С.Г., Бережная И.В.) // Articole “Actualitati in etilogia, patogenia, profilaxia, diagnosticul si afectiunilior pulmonare nespecifice”. – Chisinau, 2008. – P. 151-160.
 48. Приступа Л.Н. Особливості перебігу та лікування бронхіальної астми у вагітних // Медицинские аспекты здоровья женщины.2
 49. Приступа Л.Н. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: особливості лікування та профілактики // Медицинские аспекты здоровья женщины.
 50. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Фадєєва Г.А., Дитко В.В. Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. – 2008. – №2. – С. 92-96.
 51. Дудченко И.А., Приступа Л.Н. Взаимосвязь качества жизни, функции внешнего дыхания и массы тела больных бронхиальной астмой (обзор литературы и собственные исследования) //Вісник СумДУ. – 2008. - №2. – С. 54-61.
 52. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Синдром Марі-Бамбергера // Здоров'я України. – 2008. - №21/1. – С.72-74.
 53. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Гіперлептинемія як посередник між ожирінням і бронхіальною астмою (огляд літератури) // Астма та алергія. – 2008. - №1-2. – С. 5-10.
 54. Приступа Л.Н., Циганкова Т.І., Погорєлова О.С., Богдан Н.І. Лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Ліки України. – 2008. - № 7 (123). – С. 62-67.
 55. Приступа Л.Н., Циганкова Т.І. Дослідження маркерів запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Вісник СумДУ. – 2009. - №1. –С. 183-188.
 56. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Динаміка лептину, інтерлейкінів у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. – 2009. - №1. –С. 208-213.
 57. Приступа Л.Н., Сміян С.А., Дужа-Еластал О.І., Дитко В.В. Пневмонії у вагітних: особливості етіології, діагностики та лікування // Вісник СумДУ. - 2009. - №2, Т. 1. – С.123-135.
 58. Погорєлова О.С., Приступа Л.Н., Кригін В.І., Москаленко Р.А. Клінічний випадок коралоподібного конкременту // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. - №2, Т. 2. – С.110-115.
 59. Приступа Л.Н. Особливості перебігу та лікування ревматоїдного артриту при вагітності // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2009. – № 9(26). – С. 30-36.
 60. Приступа Л.Н. Пневмонії у вагітних // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2009. – № 9/2. – С. 6-14.
 61. Кригін В.І., Погорєлова О.С., Приступа Л.Н., Киричок А.П., Васильєва Я.В., Солонар О.Г., Савенко І.І., Орловський В.Ф. Досвід використання постійного амбулаторного перитонеального діалізу в умовах нефрологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. - № 1. – С. 85-91.
 62. Приступа Л.Н. Особливості клінічного перебігу та лікування грипу H1N1 у вагітних // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2010. - №7/3 (36). – С.5-11.
 63. Приступа Л.Н., Опімах О.І. Роль лептину в патогенезі остеоартрозу при ожирінні // Укр. ревматол. журнал. -
 64. Приступа Л.Н., Дужий І.Д., Шищук В.Д., Короза С.О., Савенко І.І., Бутенко О.О., Жданов Я.О., Бушман С.В., Плачковська Н.І., Дитко В.В. Диференціальна діагностика гіпертрофічної остеоартропатії (огляд літератури та власне спостереження) // Укр. ревматол. журнал. – 2010. - №3 (41). – С.21-26.
 65. Приступа Є.Н., Приступа Л.Н., Опімах О.І. Взаємозв’язок остеоартрозу та ожиріння // Галицький лікарський вісник. – 2010. – №3. – С.178-181.
 66. Приступа Л.Н., Циганкова Т.І. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування симвастатину у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Укр. терапевт. журнал. – 2010. - № 4. – С.72-75.
 67. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Петренко В.Ю., Опімах О.І., Шкурко С.В., Опімах Н.І. Клініко-функціональні особливості перебігу та рівень С-реактивного білка у хворих на остеоартроз із різною масою тіла // Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, № 4 (56). – С. 96-99.
 68. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Кригін В.І., Савенко І.І. Використання еритропоетинів у хворих із хронічною нирковою недостатністю (огляд літератури та власні дослідження) //Український морфологічний альманах. – 2011. – № 4. – С. 150-154.
 69. Приступа Л.Н. Ревматичні синдроми і симптоми, асоційовані із ВІЛ-інфекцією // Український ревматологічний журнал. – 2011. – № 1 (43). – С.6-14.
 70. Приступа Л.Н., Псарьова О.В., Бутенко В.М. Поширеність та потенціальні механізми розвитку ліподистрофічного синдрому, дисліпідемій асоційованих з вірусом імунодефіциту лю-дини на фоні антиретровірусної терапії // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2011. – № 2. – С. 87-96.
 71. Приступа Л.Н., Псарьова О.В. Особливості лікування і профілактики ліподистрофічного синдрому, дисліпідемій, асоційованих з вірусом імунодефіциту людини на тлі антиретровірусної терапії // Ж. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2011. – № 4 (07). – С. 88-92.
 72. Prystupa Evgen, Prystupa Lydmila, Opimakh Olexandr, Dytko Vladyslava. The association of osteoarthritis and obesity // Zdrowie i Spolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 131-153.
 73. Prystupa Evgen, Prystupa Lydmila, Fadieieva Ganna, Dytko Vladyslava, Orlovskiy Olexandr, Opimakh Olexandr. Effects of obesity on asthma course // Zdrowie i Spolecznstwo. – Radom, 2011. – P. 155-163.
 74. Saxagliptin improves glycaemic control and is well tolerated in patients with type 2 diabetes mellitus and renal impairment // Nowicki M., Rychlik I., Haller H., Warren M.L., Suchower L., Gause-Nilsson I., Murenets N., Orlovskyy V., Prystupa L. // Diabetes Obes. Metab. – 2011. – Vol. 13, №
 75. Приступа Л.Н., Фадеева А.А. Механизмы взаимосвязи бронхиальной астмы и ожирения // Ж. «Пульмонология». – Москва, 2012. – № 3. – С.97-103.
 76. Приступа Л.Н., Фадеева А.А.Исследование провоспалительного действия лептина при ассоциации бронхиальной астмы и висцерального ожирения // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье», 2012. – № 1. – С.113-118
 77. Приступа, Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.О. Клінічне значення гомоцистеїнемії в атеросклеротичному процесі (огляд літератури) // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2012. – №1. – С. 54-61.
 78. Погорєлова О.С., Приступа Л.Н., Дослідження нефропротекторних властивостей статинів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок// Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2012. — №2. – С.180-185.
 79. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Муренець Н.О., Єрмоленко Т.С. Клініко-функціональні особливості перебігу та активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2012. – №2., Том 2. – С.68-73.
 80. Приступа Л.Н., Кмыта В.В., Савченко О.В. Ген глюкокортикоидного рецептора: структура, полиморфизм и клинические ассоциации // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2013. – № 6 (219). – С.53-58.
 81. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Савченко О.В. Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора: асоціації з антропометричними та метаболічними показниками //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 2. – С.121-130.
 82. Приступа Л.Н., Муренец Н.А., Доминас В.М., Кириченко Н.Н., Шкандала А.Ю. Клиническая и пртивовоспалительная эффективность применения аторвастатина в лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 4. – С. 461-465.
 83. Приступа Л.Н., Дудченко І.О. Вплив поліморфізму генів В1-адренорецепторів та А-субодиниці G-білка на ризик розвитку аліментарного ожиріння (огляд літератури) //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 3. – С. 285-291.
 84. Приступа Л.Н., Савенко І.І. Зміни системи гемостазу і поліморфізм гена тромбоцитарного глікопротеїну ІІb/IIIa у хворих на ішемічну хворобу серця // Серце і судини. – 2014. – № 1. – С. 106-111.
 85. Приступа Л.Н., Псарьова О.В. Зв’язок маркерів запалення, ліпідного профілю та ε2/ε3/ε4-поліморфізму гена аполіпопротеїну Е із ефективністю гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця // Серце і судини. – 2014. – № 4. – С. 70-74.
 86. Дудченко І.О., Приступа Л.Н. Генетичні аспекти лікування бета1-адреноблокаторами хворих на артеріальну гіпертензію //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2014. – Том 2, № 2. – С.246-255.
 87. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Гученко І.П., Пономарьова А.І., Лаврик Я.В. Зв’язок етіологічних чинників бронхіальної астми із Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Том 14, випуск 3 (47). – С. 111-115.
 88. Приступа Л.Н., Псарева Е.В. Липидный профиль и уровень маркеров воспаления у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от носительства ε4-аллеля ε2/ε3/ε4-полиморфизма гена аполипопротеина Е //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2014. – Том 2, № 3(1). – С.s59-s
 89. Приступа Л.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Муренец Н.А., Опимах А.И., Гученко И.П. Эффективность противовоспалительного лечения ассоциации остеоартроза и метаболического синдрома // Ж. «AzerbaijanMedicalJournal (Азербайджанский медицинский журнал)». – Азербайджан, 2014. – № 1. – С.92-95.
 90. FadieievaGanna, PrystupaLyudmyla, PogorelovaOksana, MazurTatyana. Comparativeinfluencebodymassindexresponsetoasthma therapy //J. British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – Vol. III, № 1(5), January-June, 2014. – London University Press. – P. 185-190
 91. Псарева Е.В., Приступа Л.Н. Липидный профиль у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от ε2/ε3/ε4-полиморфизма гена аполипопротеина Е и массы тела // Ж. «AzerbaijanMedicalJournal (Азербайджанский медицинский журнал)». – Азербайджан, 2014. – № 3. – С.50-55.
 92. Vladyslava V. Kmyta, Viktor F. Orlovskyi, Lyudmila N. Prystupa The control level of bronchial asthma in dependence of genotype by BCL1 polymorphism of glucocorticoids receptor gene and body mass index //Европейскиймедицинскийжурнал. – Россия, Сочи, 2014. - № 3. – С. 144-148.
 93. Дудченко И.А., Приступа Л.Н.,Атаман А.В.,Гарбузова В.Ю. Генетическая детерминированность артериального давления и частоты сердечных сокращений у больных артериальной гипертензией в зависимости от индекса массы тела // Вестник РАМН. – 2014. – № 5-6. – С. 40-46.
 94. Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.А., Орловский А.В., Ополонская Н.А. Клиническое течение острого коронарного синдрома в зависимости от содержания гомоцистеина и С677Т полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медици-нские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 1 (238) декабрь. – С. 46-49
 95. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Гуйва Т.О. Ефективність застосування небулайзерної терапії у лікуванні загострень бронхіальної астми // Астма та алергія. – 2015. - №4. – С.66-70.
 96. Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., Кмита В.В. Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора та захворювання органів дихання // Лікарська справа. – 2015. – № 1–2. – С. 43–48.
 97. Приступа Л.Н., Орловский В.Ф., Кмита В.В. Bcl1 полиморфизм гена рецепторов глюкокортикоидов и бронхиальная астма // Ж. «Georgian Medical News». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 3(240). – P.51–55.
 98. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С. Асоціація алельних поліморфізмів гену ендотеліальної NO-синтази з розвитком ішемічної хвороби серця (літературний огляд) //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2015. – Том 3, № 3. – С. 375-386.
 99. Приступа Л.Н., Псарьова О.В. Вплив гіполіпідемічної терапії на вміст маркрів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу ε2/ε3/ε4-поліморфізму гена аполіпопротеїну Е та маси тіла //Ж. «Актуальні проблеми сучасної медицини»: Том 15, випуск 2 (50). – 2015. – С. 118-122.
 100. Приступа Л.Н., Моісеєнко І.О. Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від індексу маси тіла //Ж. «Медичні перспективи», Том ХХ, № 3. – 2015. – С. 26-31.
 101. Приступа Л.Н., Моісеєнко І.О. Ефективність гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2015. – Том 3, № 3. – С. 416-424.
 102. Приступа Л.Н., Савченко О.В. Зв’язок серологічного варіанта ревматоїдного артриту із генотипами за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора // Ж. «Буковинський медичний вісник»,Том 19, № 4 (76). – 2015. – С. 145-148.
 103. Приступа Л.Н., Савченко О.В. BCL1 поліморфізм гена глюкокортикостероїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит з ожирінням //Ж. «Актуальні проблеми сучасної медицини»: Том 15, випуск 1 (49). – 2015. – С. 144-148.
 104. Моисеенко И.О., Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., Погорелова О.С., Ополонская Н.А. Распределение генотипов по С825Т полиморфизму гена β3-субъединицы G-протеина у больных артериальной гипертензией в зависимости от степени ожирения // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 7-8 (244-245) июль-август. – С. 36-40
 105. Iryna O.Moiseyenko, Lyudmyla N. Prystupa Left Ventricular Hypertrophy:the impact of C825T Polymorphism of β3-Subunit G-protein Gene in Patients with Essential Hypertension //European Journal of Medicine. – Series B, 2015,Vol. (3), Is.2 – P. 111-117.
 106. Приступа Л.Н., Савченко О.В., Короза С.А. Ассоциация содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду с показателями активности ревматоидного артрита в зависимости от генотипа по Bcl1 полиморфизму гена глюкокортикостероидного рецептора // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2015. – № 10 (247) октябрь . – С. 44-48.
 107. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Псарьова В.Г. Зв’язок Gln27Glu поліморфізму гена β2-адренорецептора з бронхіальною астмою // Запорожский медицинский журнал, 2016. – № 2 (95). – С. 104-108.
 108. Приступа Л.Н., Псарьова О.В. Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла //Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 1 (82). – С. 32-35.
 109. Prystupa L.N. Serious Asthma Events with Fluticasone plus Salmeterol versus Fluticasone Alone //N Engl J Med.2016 May 12;3741822-30.
 110. Фадеева А.А., Приступа Л.Н., Погорелова О.С., Кириченко Н.Н., Дудченко И.А. Роль полиморфизмов SLC2А9 и ABCG2 генов в возникновении гиперурикемии и подагры (обзор) // Ж. «GeorgianMedicalNews (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 3 (252) март. – С. 79-83.
 111. KmytaV.V., GarbuzovaV.Y., PrystupaE.N., PrystupaL.N.Bcl1 polymorphismglucocorticoidreceptorgeneinpatientswithbronchialasthmawith // Цитология и генетика. – 2016. –Том 50, № 3. – С. 36-41.
 112. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М. Клініко-генетичне фенотипування бронхіальної астми // Ж. «Буковинський медичний вісник», № 3 (83). – 2017. – С. 59-67.
 113. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Картава Ю.О., Тетерюк О.В. Рівень контролю бронхіальної астми залежно від Gln27Glu-поліморфізму гена β2-адренорецептора // Ж. Астма та алергія, 2017. – № 1. – С. 39-43.
 114. PrystupaL.N., BondarkovaA.N., MurenetsN.A., KmytaV.V., KuchmaN.G. GLN27GLUpolymorphism β2-adrenergisreceptorgeneandtheriskarterialhypertensioninpatientswithbronchialasthma //ThePharmaInnovationJournal (Індія). – 2017. – № 6 (4). – Р. 103-106 (Цитується в Index Copernicus, impact factor 6,79)
 115. PrystupaL.N., BondarkovaA.N., MurenetsN.A., KmytaV.V., KuchmaN.G., Psareva V.G.Body mass index in patients with bronchial asthma with regard to Gln27Glupolymorphismβ2-adrenergisreceptorgene //ResearchJournal(Індія). – 2017. – № 8 (3). – Р. 933-938 (Індексується у БД Scopus, impact factor 0,35)

ТЕЗИ

 1. Приступа Л.Н. Дослідження активності компонентів калікреїн-кінінової системи у хворих на виразкову хворобу на фоні медикаментозної терапії // Матеріали наукової конференції, присвяченої 140-річчю з Дня народження І.Я. Горбачевського (Тернопіль, 15 травня 1994.): Тези доповіді. - Тернопіль, 1994. - С. 44.
 2. Приступа Л.Н., Олійник О.В. Дослідження системи протеоліз-інгібітори у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки // Науково-практична конференція “Нове в діагностиці і лікуванні захворювань органів травлення (Харків, 14-15 грудня 1994р.): Тези доповіді. - Харків. - 1994. - С.23.
 3. М’ягков І.Г., Олійник О.В., Приступа Л.Н. Мануальна терапія живота як перспективний і високоефективний метод лікування гастроентерологічних захворювань // Науково-практична конференція “Нове в діагностиці і лікуванні захворювань органів травлення (Харків, 14-15 грудня 1994р.): Тези доповіді. - Харків. - 1994. - С. 159.
 4. Криськів О.І., Приступа Л.Н. Корекція адаптаційних реакцій при лікуванні методом РДТ у хворих на хронічні захворювання гепатобіліарної зони // Науково-практична конференція “Нове в діагностиці і лікуванні органів травлення (Харків, 14-15 грудня 1994р.): Тези доповіді. – Харків, 1994. - С.83
 5. Приступа Л.Н., Мягков І.Г., Сюсайло І.М. “Фібриновий клей” - адекватний засіб для локальної терапії виразкової хвороби // Республіканська науково-практична конференція “Фундаментальні і клінічні аспекти сучасної реабілітації” (Полтава, 18-19 травня 1995р.): Тези доповіді. - Полтава, 1995. - С. 80-81.
 6. Приступа Л.Н., Сюсяйло І.М. Полімери фібрину - адекватний засіб для локальної терапії виразкової хвороби // Науково-практична конференція “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини” (Тернопіль, 7 червня 1995р.): Тези доповіді. - Тернопіль, 1995. - Ч.І. - С.128-129.  
 7. Приступа Л.Н. Клініко-біохімічне обґрунтування застосування препаратів калікреїнової дії у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Науково-практична конференція “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини” (Тернопіль, 7 червня 1995р.): Тези доповіді. - Тернопіль, 1995. - Ч. 1. - С. 127-128.
 8. Приступа Л.Н. Дослідження системи протеоліз-інгібітори у хворих на виразкову хворобу 12-палої кишки // І конкурс студентських науково-дослідних, творчих, пошукових робіт 1994-1995 рр. - Тернопіль, 1995. - С. 37-39.
 9. Мягков І.Г., Кузів П.П., Василюк В.М., Мандзій З.П., Приступа Л.Н. Стан системи гемостазу у хворих на хронічний необструктивний бронхіт // Матеріали ХХХІХ підсумкової конференції. Ч.І. “Здобутки клінічної та експеритентальної медицини”. - Тернопіль, 1996. - С.67-68.
 10. Приступа Л.Н., Орловский В.Ф., Состояние системы протеолиз-ингибиторы на фоне разгрузочно-диетической терапии у больных хроническим гастродуоденитом в сочетании с бронхиальной астмой /Москва, гастроэнтерологическая неделя, ноябрь, 2000 г.: Тезисы доклада.- Москва, 2000.
 11. Приступа Л.Н., Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан активності калікреїн-кінінової системи у хворих на бронхіальну астму / II Міжнародний симпозіум “Актуальні проблеми біофізичної медицини” (Київ, 17-19 травня 2000 р., інст. ім. Богомольця О.О.): Тези доповіді. - Київ, 2000. – С.
 12. Приступа Л.Н., Типи реагування калікреїн-кінінової системи у хворих на бронхіальну астму /VIII підсумкова науково-практична конференція медичного факультету “Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини” (Суми, 25-27 квітня 2000 р.): Тези доповіді.- Суми, 2000.- С.124-125.
 13. Приступа Л.Н., Вплив розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на бронхіальну астму на вираженість синдрому ендогенної інтоксикації /VIII підсумкова науково-практична конференція медичного факультету “Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини” (Суми, 25-27 квітня 2000 р.): Тези доповіді.- Суми, 2000.- С.125-126.
 14. Приступа Л.Н., Капіца О.А., Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії у поєднанні з тренуваннями специфічних дихальних м’язів у хворих на бронхіальну астму /VIII підсумкова науково-практична конференція медичного факультету “Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини” (Суми, 25-27 квітня 2000 р.): Тези доповіді. - Суми, 2000.- С.126-127.
 15. Приступа Л.Н., Кльоц С.А. Порівняльна ефективність інгаляційних глюкокортикоїдів у хворих на бронхіальну астму // IX підсумкова науково-практична конференція медичного факультету “Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини”. – 2001. – С. 106-107.
 16. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н. Стан системи протеази-антипротеази у хворих на бронхіальну астму різного генезу під впливом харчової депривації // Розвантажувально-дієтична терапія і низькокалорійна дієта в клініці внутрішніх захворювань (Тернопіль, 25-26 жовтня 2001р.). Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. – С. 97-99.
 17. Приступа Л.Н., Близнюк М.Д. Досвід використання харчової депривації у хворих на бронхіальну астму із супровідною патологією // Матеріали IX підсумкової науково-практичної конференції «Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини». – Суми, 2001. – С. 108-109.
 18. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Самойленко О.Г. Стан системного та місцевого протеолізу на фоні розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на гастродуоденіт у поєднанні з бронхіальною астмою // Сучасна гастроентерологія. – 2002. - № 2 (8). – С. 100.
 19. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н. Експресія Fas-рецептора і HLA-DR у хворих на атопічну бронхіальну астму у ході розвантажувально-дієтичної терапії // Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль.: Укрмедкнига. – 2002. – Вип. 7. – С. 47.
 20. Приступа Л.Н. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на експресію активаційних маркерів Т- і В-лімфоцитів крові у хворих на бронхіальну астму // Зб. наук. праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль.: Укрмедкнига. – 2002. – Вип. 7. - С. 48.
 21. Приступа Л.Н. Застосування розвантажувально-дієтичної терапії на реабілітаційному етапі у хворих на бронхіальну астму // Матеріали І-ої Сумської обласної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми медичної та фізичної реабілітації”. - Суми: Сум ДПУ. – 2003. – С. 100-101.
 22. Крупко Д., Приступа Л.Н. Функція зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму з нормальною та надлишковою масою тіла // Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини: матеріали II Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2003 р. — Суми: СумДУ, 2003. — С. 75-76.
 23. Приступа Л.Н. Застосування розвантажувально-дієтичної терапії на реабілітаційному етапі у хворих на бронхіальну астму // Обласний інформаційно-аналітичний збірник з проблем медико-соціальної експертизи та реабілітації хворих і інвалідів (1 півріччя). Суми. - 2003. – С. 236-237.
 24. Приступа Л.Н. Уровни белков острой фазы воспаления и показателей иммунограммы у больных бронхиальной астмой с экзогенно-конституциональным ожирением / Материалы 1 Всероссийской конференции «Физиология иммуной системы», 1 Всероссийской конференции по иммунотерапии // Intern. J. Immunorehab. - 2003.- Т.5, №2.- С.220.
 25. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Розповсюдженість зайвої маси тіла серед жителів м. Суми // Матеріали XV з’їзду терапевтів України. – Київ, 2004. – С.81.
 26. Приступа Л.Н., Рокитянська Г.А. Частота гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед хворих на бронхіальну астму із різною масою тіла // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Терапевтичні читання пам’яті академіка Л.Т. Малої”. - Харків, 2004. - С. 197.
 27. Приступа Л.Н. Вплив пентоксифіліну на імунно-протеолітичний дисбаланс у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з метаболічним синдромом // Матеріали IV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології «Актуальні питання фармакології». – Ч.2. - Вінниця, 2004. – С. 113-114.
 28. Приступа Л.Н. Апоптоз мононуклеарів і нейтрофілів при поєднанні бронхіальної астми та метаболічного синдрому // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. - № 1. – С.44-45.
 29. Приступа Л.Н. Особливості функціонування нейтрофільних гранулоцитів у хворих на бронхіальну астму // ХИСТ. – 2004. - Вип. 5.- С.51.
 30. Приступа Л.Н. Показники клітинного імунітету у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з метаболічним синдромом / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики і лікування в клініці внутрішніх хвороб».- Вінниця, 2004 // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2004.- № 8 (1). – С. 73-74.
 31. Приступа Л.Н. Вплив поліоксидонію на імунний стан у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із метаболічним синдромом / Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Імунотропні препарати в клінічній практиці». - Київ, 2004 // Імунологія та алергологія. - 2004. - №2. - С.5.
 32. Приступа Л.Н. Апоптоз імунокомпетентних клітин крові у хворих на бронхіальну астму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Терапевтичні читання пам’яті академіка Л.Т. Малої». - Харків, 2004. - С.192.
 33. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Розповсюдженість метаболічного синдрому у хворих на бронхіальну астму // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». - Суми, 2004.- С.114.
 34. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Прозапальні цитокіни при бронхіальній астмі та ожирінні // Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Актуальні аспекти проблеми ожиріння». - Запоріжжя, 2004. – С.14.
 35. Приступа Л.Н. Динаміка вмісту прозапальних цитокінів у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із ожирінням під впливом розвантажувально-дієтичної терапії // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні аспекти ожиріння: клініка, діагностика, лікування». – Вінниця, 2004. – С.29-30.
 36. Приступа Л.Н. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на клітинний імунітет при поєднанні бронхіальної астми та ожиріння // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні аспекти ожиріння: клініка, діагностика, лікування». – Вінниця, 2004. – С.30-31.
 37. Приступа Л.Н. Асоціація бронхіальної астми та метаболічного синдрому: розповсюдженість та особливості перебігу // Матеріали науково-практичної конференції «Новітні технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб». – Харків, 2004. – С.98.
 38. Приступа Л.Н., Катарнех Аббас Алі. Продукція маркерів запалення у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із ожирінням під впливом базисної терапії та статинів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології» / За ред. проф. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004. – С.62-63.
 39. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Дитко В.В. Взаємозв’язок вмісту прозапальних цитокінів і об’єму вісцеральної жирової тканини у хворих на бронхіальну астму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини». - Суми, 2005. – С.117-118.
 40. Приступа Л.Н. Порушення функції зовнішнього дихання при констеляції бронхіальної астми та метаболічного синдрому // Матеріали наукового симпозіуму «Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології». – Тернопіль, 2005. – С.38-39.
 41. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Гученко П.В. Артеріальна гіпертензія у хворих на бронхіальну астму // Науково-практична конференція „Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування”. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 71-72.
 42. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Орловський В.Ф. Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із ожирінням // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19-21 квітня 2006 р. — Суми : СумДУ, 2006. — С. 119.
 43. Приступа Л.Н. Плейотропні ефекти статинів у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням // Науково-практична конференція „Щорічні терапевтичні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров’я”. – Харків, 2006. – С. 123.
 44. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Розвантажувально-дієтична терапія у лікуванні хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Всеукраїнська науково-практична конференція „Здобутки та перспективи внутрішньої медицини”. – Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2006. – С. 57-58.
 45. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф. Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з вісцеральним ожирінням //ІІ-й зїзд алергологів. - Одеса, 5-7 вересня, 2006.- С.
 46. Приступа Л.Н. Патогенетичні механізми реалізації обтяжливого впливу вісцерального ожиріння на перебіг бронхіальної астми / Матеріали 1-го Національного Астма Конгресу // Астма та алергія. – 2007. - № 1-2. – С.162.
 47. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О. Безпечність застосування флохалу у хворих на брнхіальну астму із вісцеральним ожирінням / Матеріали 1-го Національного Астма Конгресу // Астма та алергія. – 2007. - № 1-2. – С.162.
 48. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Купина О.В. Клінічна ефективність симвастатину у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним типом жировідкладення // Матеріали науково-практичної конференції «Щорічні терапевтичні читання: роль медичної науки в рішенні проблем внутрішніх хвороб». – Харків, 2007. - С. 129.
 49. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Купина О.В. Якість життя у хворих на бронхіальну астму із ожирінням // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвяченої Дню науки в Україні, 25-26 квітня 2007 р. - Суми: СумДУ, 2007. - Ч.2. - С. 55
 50. Приступа Л.Н. Імунологічні механізми обтяжливого впливу метаболічного синдрому на перебіг бронхіальної астми // Матеріали науково-практичної конференції «Імунологічні аспекти в клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії». – Тернопіль, 2007. – С. 54-55.
 51. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Орловський О.В. Профілактика медикаментозних гастропатій за допомогою ребапаміду (мукогену) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики та лікування в кардіології та ревматології», 2007. – С. 100.
 52. Приступа Л.Н., Дытко В.В. Взаимосвязь бронхиальной астмы и ожирения //Национальная конференция РААКИ "Аллергология и клиническая иммунология - междисциплинарные проблемы" (26-27 февраля 2008 г., Москва). - С. 274-275.
 53. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Антипротеолітичний ефект ердостеїну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Матеріали І національного конгресу «Человек и Лекарство – Украина». - 2008. – С. 77-78.
 54. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Продукція лептину та інтерлейкіну-6 у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла // Матеріали І національного конгресу «Человек и Лекарство – Украина». - 2008. – С. 77.
 55. Гуйва Т.О., Приступа Л.Н., Купина О.В., Лоза Є.О., Гончаренко Т.С., Чередніченко Н.А. Cтан пульмонологічної допомоги населенню Сумської області // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення внутрішньої медицини». – Суми, 2008. – С. 13.
 56. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Купина О.В., Лоза Є.О., Гончаренко Т.С., Чередніченко Н.А. Стан алергологічної допомоги населенню Сумської області // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення внутрішньої медицини». – Суми, 2008. – С. 13.
 57. Приступа Л.Н. Особливості лікування бронхіальної астми у вагітних // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення внутрішньої медицини». – Суми, 2008. – С.4-5.
 58. Приступа Л.Н., Деміхова Н.В. Формування клінічного мислення у майбутніх лікарів на етапі впровадження Болонського процесу / Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій». – Суми, 2008. – С. 170-171.
 59. Приступа Л.Н., Дитко В.В. Виховна робота – невід'ємна складова навчального процесу майбутніх лікарів / Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій». – Суми, 2008. – С. 172-173.
 60. Ополонська Н.О., Приступа Л.Н. Клінічна ефективність муколітичних препаратів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення внутрішньої медицини». – Суми, 2008. – С. 8
 61. Горяєва С.Ю., Приступа Л.Н. Лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення внутрішньої медицини». – Суми, 2008. – С. 10.
 62. Dytko Vlada, Prystupa Ludmyla Pathogenetic Mechanims of Realization of Harmful Influence of Visceral Obesity during Bronchial Asthma // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення внутрішньої медицини». – Суми, 2008. – С. 12.
 63. Приступа Л.Н. Особливості лікування бронхіальної астми асоційованої із вагітністю // Астма та алергія / Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу. – 2008. - №1-2. – С.110-111.
 64. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Райський А.В., Григор`єв Ю.В. Динаміка рівня лейкотрієнів крові хворих на бронхіальну астму, обтяжену вісцеральним ожирінням // Астма та алергія / Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу. – 2008. - №1-2. – С.125.
 65. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив кверцетину на клітинно-молекулярні механізми запалення у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Астма та алергія / Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу. – 2008. - №1-2. – С.110.
 66. Циганкова Т.І., Приступа Л.Н. Антиоксидантна дія ердостеїну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Укр. пульмон. журнал. – Додаток. – Матеріали ІV Зїзду фтизіатрів і пульмонологів України. - 2008. - №3. – С.233-234.
 67. Приступа Л.Н. Антибітикотерапія пневмоній у вагітних / Матеріали міжобласної науково-практичної конференції (18-19 вересня 2008 року, м. Тернопіль) «Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання». – Тернопіль, 2008. – С. 53-55.
 68. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Порівняльний аналіз рівнів імуноглобуліну Е у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла //Матеріали ІІІ Національного Астма-Конгресу. Астма та алергія. – 2009. - № 1-2. – С.175.
 69. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Купина О.В., Лоза Є.О., Гончаренко Т.С., Чередніченко Н.А. Стан алергологічної допомоги населенню Сумської області у 2008 році // Матеріали міжнародної науко-во-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини» (23-24 квітня 2009 року) – С. 29-30.
 70. Гуйва Т.О., Приступа Л.Н., Купина О.В., Лоза Є.О., Гончаренко Т.С., Чередніченко Н.АСтан пульмонологічної допомоги населенню Сумської області у 2008 році // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009р. – С. 30.
 71. Кригін В.І., Приступа Л.Н., Савенко І.І. Стан нефрологічної допомоги населенню Сумської області у 2008 році //Матеріали Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої дню нирки в Україні (20 березня 2009 року) - С. 241.
 72. Приступа Л.Н., Гученко П.В., Гученко І.П. Якість життя та психологічний стан хворих на артеріальну гіпертензію потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС // Матеріали міжнародної науково-прак-тичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009р. – С. 30-31.
 73. Приступа Л.Н., Дитко В.В., Стрижак Н.М. Вибір антибіотиків при інфекціях сечовивідних шляхів у вагітних // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009р. – С. 22.
 74. Захарченко Н.О., Приступа Л.Н. Причини стійкої втрати працездатності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень і методи їх попередження // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009р. – С. 25-26.
 75. Даниленко О.О., Приступа Л.Н. Вплив різких змін погоди на хворих з ішемічною хворобою серця // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини» ». – Суми, 23-24 квітня 2009р. – С. 26.
 76. Дудченко І.О., Приступа Л.Н. Взаємозв’язок якості життя, функції зовнішнього дихання та маси тіла хворих на бронхіальну астму // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009 р. – С. 27.
 77. Шкрьоба А.О., Приступа Л.Н. Використання антагоністів кальцієвих каналів для лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009р. – С. 26-27.
 78. Дитко В.В., Щербак І.Б., Приступа Л.Н., Щербак Б.І. Фізична реабілітація хворих на бронхіальну астму // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України, 23-24 квітня 2009 р., Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки, 20 березня 2009 р. - Суми : СумДУ, 2009. - С. 137-138.
 79. Циганкова Т.І., Приступа Л.Н. Функціональна активність нейтрофілів при хронічному обструктивному захворюванні легень // Здобутки клінічної та експериментальної медицини / Збірник матеріалів конференції 4 червня 2009. – Тернопіль, 2009. – С. 33-34.
 80. Приступа Л.Н., Циганкова Т.І. Вплив симвастатину на рівень маркерів системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень (Тернопіль, 25 вересня 2009 року) // Науковий симпозіум «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – С. 104-105.
 81. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Протизапальні ефекти кверцетину при бронхіальній астмі, асоційованій із вісцеральним ожирінням (Тернопіль, 25 вересня 2009 року) // Науковий симпозіум «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – С. 128-129.
 82. Фадеева А.А., Приступа Л.Н.Эффективность ингаляционных глюкокортикоидов у больных с бронхиальной астмой и висцеральным ожирением VII съезд аллергологов и иммунологов СНГ, II Всемирный форум по астме и респираторной аллергии (Санкт-Петербург, 26-28 апреля 2009 года) // Аллергология и иммунология. – 2009. – Т.10, №2. – С. 190.
 83. Орловський В.Ф., Лаба В.В., Приступа Л.Н. Досвід викладання терапії на факультеті післядипломної освіти кафедри внутрішньої медицини СумДУ / Матеріали обласної науково-методичної конференції «Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів» (Суми, 19 листопада 2009 р.). - С. 57-59.
 84. Орловський В.Ф., Лаба В.В., Приступа Л.Н. Принципи доказової медицини в післядипломній освіті лікарів-інтернів / Матеріали обласної науково-методичної конференції «Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів» (Суми, 19 листопада 2009 р.). - С.53-56.
 85. Приступа Л.Н., Опімах О.І. Клінічна ефективність хондропротекторів у хворих на остеоартроз із різною масою тіла //Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». – Тернопіль, 7-8 жовтня 2010. – С. 100-102.
 86. Погорєлова О.С., Кригін В.І., Приступа Л.Н., Киричок А.П., Васильєва Я.В., Солонар О.Г. Використання постійного амбулаторного перитонеального діалізу у нефрологічному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні (аналіз за 2006-2009 роки) // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини» (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – С. 81.
 87. Приступа Л.Н., Гуйва Т.О., Купина О.В., Лоза Є.О., Гончарова Т.С., Чередніченко Н.А., Савенко І.І. Стан алергологічної допомоги населенню Сумської області у 2009 році // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини» (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – С. 83.
 88. Гуйва Т.О., Приступа Л.Н., Купина О.В., Лоза Є.О., Гончарова Т.С., Чередніченко Н.А., Савенко І.І. Аналіз роботи пульмонологічної служби у Сумській області у 2009 році // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини» (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – С. 84.
 89. Приступа Л.Н., Циганкова Т.І. Клініко-імунологічна ефективність симвастатину у хворих із тяжким перебігом хронічного обструктивного захворювання легень // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини» (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – С. 84.
 90. Шкрьоба А.О., Приступа Л.Н. Порівняльне вивчення ефективності безпечності                    S-амлодипіну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини» (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – С. 85.
 91. Захарченко Н.О., Приступа Л.Н., Дмитрук В.А., Гуйва Т.О. Навчальні програми для хворих на хронічне обструктивне захворювання легень як метод покращення якості їх життя та зниження темпів прогресування // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини» (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – С. 85.
 92. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Гуйва Т.О., Купина О.В. Залежність рівнів лейкотрієнів від індексу маси тіла у хворих на бронхіальну астму // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини» (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – С. 92.
 93. Приступа Л.Н., Хімяк М.М., Гуйва Т.О., Купина О.В., Охотнік О.В., Матвєєнко Н.Є. Особливості епідеміологічно-клінічного перебігу грипозних пневмоній (за даними Сумської області) // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини» (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – С. 95.
 94. Опімах О.І., Приступа Л.Н. Взаємозв’язок вмісту маркерів запалення, особливостей клінічного перебігу остеоартрозу та маси тіла // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини» (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – С. 99.
 95. DytkoV., Prystupa L.N. Bronchialasthmaandassociation: pathogeneticmechanismharmfulinfluencerealizationandqualitylife // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Мікроелементози в клінічній медицині. Actualproblemsfundamentalandclinicalmedicine: матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів (Суми, 21-23 квітня 2010 року). – Суми: СумДУ, 2010. – С. 256-257.
 96. Приступа Л.Н. Антибіотикотерапія інфекційних захворювань у вагітних // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хіміо- та імунотерапія інфекційних хвороб» (Суми, 18-19 травня 2010р.). – С. 78-80.
 97. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Лаба В.В. Роль реферативних конференцій в післядипломній освіті лікарів-інтерністів // Матеріали обласної науково-методичної конференції (Суми, 25 листопада 2010р.). – Суми, «Видавництво СумДУ». – 2010. - С. 29-32.
 98. Погорєлова О.С., Кригін В.І., Приступа Л.Н. Застосування еритропоетину при лікуванні анемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С. 99.
 99. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Савенко І.І., Купина О.В., Гончарова Т.С., Гуйва Т.О., Чередніченко Н.А., Матвєєнко Н.Є. Стан пульмонологічної допомоги населенню Сумської області у 2010 році // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С.101.
 100. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Кригін В.І., Савенко І.І. Стан нефрологічної допомоги населенню Сумської області у 2010 році // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С. 102.
 101. Приступа Л.Н., Дитко В.В., Двоєглазова І.Ю., Савенко І.І. Хвороби системи кровообігу: клініко-епідеміологічні дані по Сумській області // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С.102.
 102. Приступа Л.Н., Пачема М.М. Перебіг хронічного обструктивного захворювання легень залежно від маси тіла // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С. 103.
 103. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив кверцетину на клініко-імунологічні показники у хворих на бронхіальну астму, асоційовану із вісцеральним ожирінням // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С. 104.
 104. Приступа Л.Н., Хімяк М.М., Гуйва Т.О., Купина О.В., Матвєєнко Н.Є. Особливості епідеміології, клінічного перебігу, лабораторної діагностики, лікування та наслідки грипозних пневмоній (за даними Сумської області) // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С.105.
 105. Приступа Л.Н., Чернацька О.М. Роль С-реактивного білка у патогенезі ХСН в осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С. 106.
 106. Опімах О.І., Приступа Л.Н. Взаємозв'язок вмісту лептину, індексу маси тіла та клініко-функціональних показників у хворих на остеоартроз // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 2011. - С. 108.
 107. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Савенко І.І., Горох В.В., Самойленко О.Г. Кадрове забезпечення лікарями-терапевтами у Сумській області // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини». – Суми, 2011. - С. 77.
 108. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Савенко І.І., Самойленко О.Г., Матвєєнко Н.Є. Рівень терапевтичної допомоги населенню Сумської області у 2010 році // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини». – Суми, 2011. - С. 77.
 109. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А., Дитко В.В., Савенко І.І., Бондаренко Л.А. Туберкульоз: клініко-епідеміологічні дані по Сумській області // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини». – Суми, 2011. - С. 78.
 110. Опімах О.І., Приступа Л.Н., Короза С.О., Самойленко О.Г. Взаємозв'язок клінічного перебігу та вмісту С-реактивного білка у хворих на остеоартроз із різною масою тіла / Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрями діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», Київ, 2011 // Укр. ревматологічний журнал. – 2011. - №3(45). – С. 14.
 111. Приступа Л.Н., Бутенко В.М., Псарьова О.В., Короза С.О. Частота ревматичних проявів при ВІЛ-інфекції / Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрями діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», Київ, 2011 // Укр. ревматологічний журнал. – 2011. - №3(45). – С. 14-15.
 112. Приступа Л.Н., Короза С.О., Самойленко О.Г., Дитко В.В. Ураження серця при ревматоїдному артриті / Всеукраїнська науково-практична конференція «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрями діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень», Київ, 2011 // Укр. ревматологічний журнал. – 2011. - №3(45). – С. 15.
 113. Крыгин В.И., Погорелова О.С., Приступа Л.Н., Савенко И.И. Опыт применения эритропоэтинов у нефрологических больных Сумской области, находящихся на перитонеальном диализе / Тезисы докладов Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию ГУ «Институт нефрологии НАМН Украины», Одесса, 29 сентября - 1 октября 2011 // Укр. Журнал нефрологии и диализа / Приложение №1. – 2011. – С. 44-45.
 114. Приступа Л.Н., Фадеева А.А., Дытко В.В. Клинико-иммунологические особенности течения бронхиальной астмы на фоне висцерального ожирения // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медико-биологические аспекты мульфакториальной патологии». – Курск, 17-19 мая 2011. – С. 245.
 115. Погорелова О.С., Крыгин В.И., Приступа Л.Н., Зеленская Н.П. Оценка эффективности различных комбинаций трехкомпонентной терапии при ренопаренхиматозной артериальной гипертензии // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медико-биологические аспекты мульфакториальной патологии». – Курск, 17-19 мая 2011. – С. 342-343.
 116. Приступа Л. Н., Савенко І.І. Рекомендовані засоби пошуку інформації із питань терапії // Актуальні питання сучасної післядипломної медичної освіти: матеріали Обласної науково-методичної конференції, м. Суми, 12 квітня 2012 р.- Суми: СумДУ, 2012. - С. 52-56.
 117. Приступа Л.Н., Опімах О.І, Єрмоленко Т.С. Протизапальна ефективність комбінованої терапії хондропротекторами у хворих на остеоартроз із ожирінням // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actualproblemsfundamentalandclinicalmedicine (inEnglish): матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, м. Суми, 10-12 квітня 2012 р.- Суми: СумДУ, 2012. - С. 109.
 118. Приступа Л.Н., Опімах О.І., Гученко І.П. Клінічна ефективність комбінованого застосування хондропротекторів у хворих на остеоартроз із ожирінням // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actualproblemsfundamentalandclinicalmedicine (inEnglish): матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, м. Суми, 10-12 квітня 2012 р. - Суми: СумДУ, 2012. - С. 109.
 119. Приступа Л.Н., Циганкова Т.І., Гуйва Т.О. Застосування статинів у хворих на хронічне обструктивне захворюваня легень // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English): матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, м. Суми, 10-12 квітня 2012 р. - Суми: СумДУ, 2012. - С. 110.
 120. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Ємець Н.В. Особливості ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів із хронічною хворобою нирок // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actualproblemsfundamentalandclinicalmedicine (inEnglish): матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, м. Суми, 10-12 квітня 2012 р. — Суми: СумДУ, 2012. — С. 113.
 121. Пачема М.М., Приступа Л.Н., Гуйва Т.О. Якість життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від маси тіла // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actualproblemsfundamentalandclinicalmedicine (inEnglish): матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, м. Суми, 10-12 квітня 2012 р. - Суми: СумДУ, 2012. - С. 110.
 122. Приступа Л.Н., Бондаркова А.Н. Взаимосвязь степени тяжести бронхиальной астмы и полиморфизма GLN27GLU гена β2-адренорецептора // Сборник трудов Конгресса. XXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания – Казань, 22-25 октября 2013. – С.28.
 123. Приступа Л.Н., Орловский В.Ф., Кмита В.В. Частота однонуклеотидного BCL1 полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора у больных бронхиальной астмой в зависимости от тяжести течения // Сборник трудов Конгресса. XXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания – Казань, 22-25 октября 2013. – С.28-29.
 124. Kmyta B.B., Prystupa L.N. BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma //XI-TH International medical scientific conference for students and young doctor. – Medical university – Pleven, Bulgaria, 16-19 October 2013. – P. 45.
 125. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Гуйва Т.О. Частота генотипів BCL1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора у хворих на бронхіальну астму / Матеріали V З’їзду фтизіатрів і пульмонологів – Київ, 6-8 листопада 2013 //Український пульмонологічний журнал. – 2013. – № 3 (81) Додаток. – С. 201.
 126. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М., Гуйва Т.О. Частоти генотипів поліморфізму GLN27GLU гена β2-адренорецептора у хворих на бронхіальну астму / Матеріали V З’їзду фтизіатрів і пульмонологів – Київ, 6-8 листопада 2013 //Український пульмонологічний журнал. – 2013. – № 3 (81) Додаток. – С. 201-202.
 127. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив гіперлептинемії на синтез медіаторів запалення у хворих на бронхіальну астму, асоційовану із вісцеральним ожирінням // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 283-284.
 128. Приступа Л.Н., Дудченко І.О. Актуальні проблеми генетичного поліморфізму у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та аліментарним ожирінням // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 264.
 129. Приступа Л.Н., Савенко І.І. Зміни тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та моло-дих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 273.
 130. Приступа Л.Н., Грек А.В. Частота традиційних факторів ризику гострого коронарного синдрому // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 276-277.
 131. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М. Вивчення частоти алелей С/G поліморфізму гена Gln27GluADRB2 у хворих на бронхіальну астму // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 282-283.
 132. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І., Ігнатенко Н.А. Клініко-функціональні особливості перебігу остеоартрозу при ожирінні та метаболічному синдромі // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 286.
 133. Приступа Л.Н., Грек А.В., Гученко І.П. Поширеність С677Т поліморфізму метилентетрагідрофолат редуктази та його значення у розвитку ішемічної хвороби серця // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 290.
 134. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М. Рівень контролю бронхіальної астми в залежності від типу поліморфізму гена Gln27GluADRB2 // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 292.
 135. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І., Комісар Н.О. Активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 296.
 136. Грек А.В., Приступа Л.Н., Клименко В.А. Взаимосвязь полиморфизма С677Т гена метилентетрагидрофолатредуктазы с уровнем гомоцистеина у больных острым коронарным синдромом //Материалы 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежная наука и современность», посвященной 79-летию КГМУ. 16-17 апреля 2014 г. В 3 частях. Часть І – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ, 2014. – С.77.
 137. Муренец Н.А., Приступа Л.Н., Мазур Т.С. Противовоспалительная эффективность применения аторвастатина в комплексном лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких //Материалы 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежная наука и современность», посвященной 79-летию КГМУ. 16-17 апреля 2014 г. В 3 частях. Часть І – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ, 2014. – С.286
 138. Кмита В.В., Приступа Л.Н., Гуйва Т.А., Гученко И.П. Bcl1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора у больных бронхиальной астмой с ожирением // Сборник трудов Конгресса. XXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания. – Москва, 14-17 октября 2014. – С. 53.
 139. Приступа Л.Н., Бондаркова А.Н., Гуйва Т.А. GLN27GLU полиморфизм гена β2-адренорецепторов и уровень контроля бронхиальной астмы // Сборник трудов Конгресса. XXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания. – Москва, 14-17 октября 2014. – С. 55.
 140. Pogorielova O., Prystupa L., Malish K.The study of mechanical properties and electrocardiographic changes in patients with chronuc obstructive pulmonarydisease associated with coronary heart disease //Journal of Biomedical and clinical reserch (Болгарія), 2014, 7 (1): 126
 141. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І. Вплив протизапальної терапії на рівень цитокінів у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 41-42.
 142. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Опімах О.І., Яшукова Є.В. Клінічна ефективність протизапального лікування хворих із асоціацією остеоартрозу і метаболічного синдрому // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 42.
 143. Приступа Л.Н., Кмита В.В., Фендик М.М., Свириденко Л.О. BCL1 поліморфізм як одна із можливих генетичних детермінант нікотинової залежності // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 42-43.
 144. Приступа Л.Н., Дудченко І.О. Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 154.
 145. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М. Взаємозв’язок поліморфізму Gln27Glu гена β2-адрено-рецептора та наявності ожиріння у хворих на бронхіальну астму // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 152-153.
 146. Приступа Л.Н., Грек А.В., Слуквіна Н.А. Частота генотипів за поліморфізмом С677Т гена метилентетрагідрофолатредуктази залежно від тяжкості перебігу гострого коронарного синдрому // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 153-154.
 147. Приступа Л.Н., Псарьова О.В. Дослідження частоти ε2/ε3/ε4-поліморфізму гена аполі-попротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 155.
 148. Приступа Л.Н., Псарьова О.В. Дослідження частоти ε2/ε3/ε4-поліморфізму гена аполіпопротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою патологією // Збірка тез 74 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвяченої Дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації-2014». – Запоріжжя, 15-16 травня 2014 року. – ЗДМУ. – С. 130
 149. Приступа Л.Н., Cавченко О.В., Короза С.О. Частота ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит // Матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки “Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики”. – Харків, 15 травня 2014 року. ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» – С.167.
 150. Приступа Л.Н., Cавченко О.В., Короза С.О.Частота генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит // Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції молодих учених ”Медична наука в практику охорони здоров’я”.– Полтава, 21.11.2014 р. ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія” – С. 49-50.
 151. Kmyta V., Prystupa L. Influence of Bcl-1 gene polymorphism of glucocortucoid receptor on phenotypic expressions of bronchial asthma / From 2nd International Severe Asthma Forum (ISAF) Athens, Greece. 13-15 November 2014 // Clin. Translat. Allergy. – 2015. – № 5(Suppl 2). – P.10.
 152. Приступа Л.Н., Грек А.В., Сусол Ю.М. Вплив базової терапії на вміст гомоцистеїну плазми крові хворих на гострий коронарний синдром // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 79.
 153. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М., Пабот К.А. Частота генотипів за Gln27Glu поліморфізмом гена β2-адренорецептора у хворих на бронхіальну астму залежно від статі // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 78.
 154. Приступа Л.Н., Моісеєнко І.О. Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена              β3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію з перенесеним інфарктом міокарда та ризик виникнення інфаркту міокарда // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 77-78.
 155. Kmyta V., Orlovskiy V., Prystupa L. Association between Bcl1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene and obesity in patients with bronchial asthma //European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Special Issue: Abstracts trem the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 5-10 June 2015. Barcelona, Spain. – Volume 70 (Suppl. 101). PDS 11. Origins of asthma. 349, P.161
 156. BamisileAdebayo, KmytaV., SavchenkoO., PrystupaL. Association between cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis and genotypes for bcl1polymorphism in glucocorticoid receptorgene // 12thWarsawInternationalMedicalCongress 12-15 May, 2016. Warsaw, Poland. – Abstractbook. – InternalMedicine [175] P. 151.
 157. KmytaV., Bondarkova A., PrystupaL. InfluenceADRβ2 genepolymorphismthelevelbronchialandbodymassindexinpatientswithbronchialasthma // EuropeanRespiratoryjournal 2016 48: PA1205; DOI: 10.1183/13993003. congress-2016. PA1205    
 158. Бондаркова А.Н., Приступа Л.Н. Связь Gln27Glu полиморфизма гена β2-адреноре-цепторов с уровнем артериальногго давления у больных бронхиальной астмой //Терапевтический вестник Узбекистана. Научно-практический журнал, 2016. – № 4. – С.72.
 159. Зінченко С.С, Орел П.В., Бутенко О.О., Короза С.О., Орловський О.В., Кмита В.В., Приступа Л.Н. Клінічний випадок рідкісного синдрому Снеддона // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 50.
 160. Красненко Ф.О., Приступа Л.Н. Особливості застосування М-холіноблокаторів у лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 60-61.
 161. Приступа Л.Н., Закорко І.-М.С. Показники структурно-функціонального стану серця та судин у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 85-86.
 162. Приступа Л.Н., Погорєлова О.С., Бережна О.П. Визначення С-реактивного білка у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну хворобу серця і можливості його корекції статинами // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної меди-цини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 86.
 163. Красненко Ф.О., Приступа Л.Н. Ефективність рофлуміласту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із ожирінням // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 244.
 164. Приступа Л.Н., Бондаркова А.М., Дудченко І.О. GLN27GLU поліморфізм гена β2-адрено-рецептора і ризик виникнення артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 258-259.
 165. Приступа Л.Н., Грек А.В., Хірний Д.В. Рівень гомоцистеїнемії залежно від маси тфіла у хворих на гострий коронарний синдром // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 259.
 166. Приступа Л.Н., Ковчун А.В. Клініко-функціональні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за наявності анемії // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 259-260.
 167. Приступа Л.Н., Савченко О.В. Оптимізація гіполіпідемічної терапії хворих на ревматоїдний артрит // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 260.
 168. Приступа Л.Н., Шкандала А.Ю. Оцінка якості життя залежно від вмісту гомо цистеїну у хворих на стабільну стенокардію напруги // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 261.
 169. Pogorielova O., Prystupa L., Grek A. Features of clinical course of acute coronary syndrome and lipid content depend on C677T methylentetrahydrofolate reductase gene polymorphisms among Ukrainian population // Atherosclerosis, 2017, Vol. 263, e178 (Чехія, Прага)
 170. Kmyta V., Savchenko O., Prystupa L. Association of genotypes for BCL1 polymorphism in the glucocorticoid receptor gene with ischemic heart disease in patients with rheumatoid arthritis // Conference: EULAR, Annual European Congress of Rheumatology, 14–17 June, 2017, Madrid.Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:820,Volume 76 - Suppl 2. (Індексується у БД Scopus, impact factor 12,6)
 171. Kmyta V., Prystupa L. Clustering of patients with bronchial asthma with regard to the genotypes for Bcl1 polymorphism in the glucocorticoid receptor gene//Conference: ERS International Congress 2017, Milan, Italy, 9-13 September, 2017 abstracts 4943(Індексується у БД Scopus, impact factor 8,6)
 172. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г. Використання інтерактивного методу «мозкового штурму» при вивченні внутрішньої медицини у міждисциплінарному контексті //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 60.
 173. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Псарьова В.Г. Особливості викладання в системі післядипломної освіти лікарів //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 60-61.
 174. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Кучма Н.Г. Зв’язок показників ліпідограми з С677Т поліморфізмом гена метилентетрагідрафолатредуктазиу пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 80-81.
 175. Приступа Л.Н., Грек А.В. Вміст маркерів некрозу міокарду залежно від маси тіла у хворих на гострий коронарний синдром //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 101.
 176. Приступа Л.Н., Ковчун А.В. Кількісні показники стану еритроцитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за наявності анемії //Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 101-102.
 177. PrystupaL.N., BondarkovaA.M. LevelbronchialasthmacontrolwithregardtoGln27Glupolymorphismintheβ2-adrenergicreceptorgene//Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 113.
 178. ChernatskaO.M., PrystupaL.N. Thepeculiaritiesuricemiaforpatientswithdiabeticnephropathyandarterialhypertension//Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присвячена 25-річчю Медичного інститут Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 11

Тези доповідей студентів на наукових конференціях (під керівництвом викладача):

 1. Демченко О. М., Лісовська Г.В., Шкурат Ю.В., студенти 6 курсу; Дитко В.В., студентка 1 курсу. Частота артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму у залежності від маси тіла. (Науковий керівник – доц. Приступа Л.Н.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, 19-21 квітня. – Суми, вид-во СумДУ, 2006. – С.118-119.
 2. Дитко В.В., Даниленко О.О. Взаємозв’язок якості життя, функції зовнішнього дихання та ІМТ. (Науковий керівник – Приступа Л.Н.) // 60-та ювілейна конференція “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 2006. – С.
 3. Дитко В.В., студ. 2-го курсу. Метеотропні реакції у хворих на бронхіальну астму. (Науковий керівник – доц. Приступа Л.Н.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, присвяченої Дню науки в Україні. – Суми, 25-26 квітня 2007. – С. 55.
 4. Даниленко О.О., студ. 6-го курсу, Фадєєва Г.А., асистент. Метеотропні реакції та якість життя у хворих на бронхіальну астму (Науковий керівник – доц. Приступа Л.Н.) //Український науково-медичний молодіжний журнал, Київ, 2007. – С.217-218.
 5. Ковальчук О.В. Про- і протизапальні цитокіни у патогенезі хронічної серцевої недостатності (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 7-8.
 6. Дудченко І.О. Якість життя хворих на бронхіальну астму в залежності від індексу маси тіла (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 9.
 7. Фадєєва Г.А. Вплив інгаляційних кортикостероїдів на вміст лептину на інтерлейкіну-6 у хворих на бронхіальну астму поєднану з вісцеральним ожирінням (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 10-11.
 8. Даниленко О.О., Калініченко О.О., Кравченко З.Ф. Вплив атмосферних параметрів на частоту нападів бронхіальної астми (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення внутрішньої медицини”, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми, 24-25 квітня 2008. – С. 15.
 9. Фадєєва Г.А. Порівняльне визначення протизапального інтерлейкіну-10 у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 109.
 10. Фадєєва Г.А. Залежність рівнів цитокінів від ступеня тяжкості бронхіальної астми, асоційованої з вісцеральним ожирінням. (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 29.
 11. Фадєєва Г.А. Вплив лейкотрієнів на обструктивні зміни у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла. (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 29.
 12. Циганкова Т.І. Маркери системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень. (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 27.
 13. Циганкова Т.І. Вміст С-реактивного білка при хронічному обструктивному захворюванні легень. (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2009. – С. 28.
 14. Шкрьоба А.О. Використання антагоністів кальцієвих каналів для лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 111.
 15. Даниленко О.О. Вплив атмосферного фронту на функцію зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму з урахуванням вегетативної дисфункції (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченої 150-річчю з дня народження проф. М.Ф. Гамалеї. – Одеса, 23-24 квітня 2009. – С. 115.
 16. Опімах О.І. Дослідження вмісту С-реактивного білка у хворих на остеоартроз із різною масою тіла (науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини». – Харків, 24-26 березня 2010. – С. 91-92.
 17. Опімах О.І. Дослідження вмісту інтерлейкіну-1b у хворих на остеоартроз у поєднанні із ожирінням (науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього». – Ужгород, 14-16 квітня 2010. – С. 117-118.
 18. Опімах О.І. Дослідження рівня лептину у хворих на остеоартроз (науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //Материалы 82-й международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Теоретические и практические аспекты современной медицины». – Симферополь, 28-30 апреля 2010. – С. 186-187.
 19. Опімах О.І. Взаємозв’язок маси тіла, вмісту С-реактивного білка та особливостей клінічного перебігу остеоартрозу (науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) //XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 13-15 квітня 2010 р. – С.28.
 20. Опімах О.І. Клінічні особливості остеоартрозу, асоційованого із ожирінням (науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Матеріали 72-ої Міжнародної науково-пракьтичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації». – Донецьк, 14-16 квітня 2010р. – Донецьк «Каштан». – С. 109-110.
 21. Даниленко О.О., Козак М.М. Вплив варіабельності серцевого ритму на ішемію міокарда в день проходження атмосферного фронту (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 94-95.
 22. Чернацька О.М., Вашист М.М., Зурнаджян Ю.В. Ефективність лізиноприлу при хронічній серцевій недостатності в осіб похилого віку (Наукові керівники – проф. Л.Н. Приступа, доц. Н.В. Деміхова) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини». – Суми, 22-23 квітня 2010. – С. 86-87.
 23. Понор О.Б. Ефективність гатіфлоксацину при лікуванні інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 103.
 24. OpimakhO.I., Dytko V.V. Clinical, functional pecularities and the level of C-reactive protein in patients with ostheoarthritis and obesity (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) //Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English)», частина ІІ. – Суми, 21-22 квітня 2011. – С. 99.
 25. Гученко И.П. Качество жизни у больных на артериальную гипертензию потерпевших из-за аварии на ЧАЭС (Научный руководитель – проф. Приступа Л.Н.) //Тезисы IV Международного молодежного медицинского конгресса «Санкт-Петербургские научные чтения – 2011». – Санкт-Петербург, 7-9 декабря 2011. – С. 83.
 26. Дудченко І.О. Особливості розвитку ускладнень при артеріальній гіпертензії залежно від індексу маси тіла (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини». – Суми, 10-12 квітня 2013. – С. 269.
 27. Кмита В.В., Гученко І.П. Розподіл генотипів за ВСL1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора залежно від індексу маси тіла у хворих на бронхіальну астму (Наукові керівники – проф. В.Ф. Орловський, проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 17-18.
 28. Кмита В.В., Гученко І.П. Розподіл генотипів за ВСL1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора залежно від індексу маси тіла (Наукові керівники – проф. В.Ф. Орловський, проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 150.
 29. Кмита В.В., Богма К.В., Медведь О.Л. Вплив ВСL1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора на фенотипові прояви бронхіальної астми (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини». – Харків, 17-18 квітня 2014. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 28-29.
 30. Кмита В. Оцінка ризику виникнення бронхіальної астми залежно від генотипу за С647G поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 28-30 квітня 2014. – Тернопіль, Укрмедкнига. – С. 21.
 31. Грек А.В., Будко В.В. Гипергомоцистеинемия – фактор тяжести течения острого коронарного синдрома (Научный руководитель – проф. Приступа Л.Н.) //Материалы 60-й межвузовской научной конференции студентов с проведением открытого конкурса на лучшую студенческую научную работу «Молодежь, наука, медицина». – Россия, Тверь, 24 апреля, 2014 г. – Тверь: Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. акад. – С. 233.
 32. Псарева Е.В. Изучение частоты ε2/ε3/ε4-полиморфизма гена аполипопротеина Е у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от пола, возраста и массы тела (Научный руководитель – проф. Приступа Л.Н.) //Материалы 60-й межвузовской научной конференции студентов с проведением открытого конкурса на лучшую студенческую научную работу «Молодежь, наука, медицина». – Россия, Тверь, 24 апреля, 2014 г. – Тверь: Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. акад. – С. 297-298.
 33. Бондаркова А.М. Залежність поліморфізму Gln27Glu гена β2-адренорецептора та ступеню тяжкості бронхіальної астми (Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа) // Збірник тез XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 28-30 квітня 2014. – Тернопіль, Укрмедкнига. – С.7.
 34. Єрмоленко Т.С. Вплив тривожно-депресивних розладів на перебіг ішемічної хвороби серця (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 16-18 квітня 2014. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 13.
 35. Єрмоленко Т.С. Тривожно-депресивні розлади при ішемічній хворобі серця (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 42.
 36. Ковчун А.В. Показники червоної крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 59.
 37. Лаврик Я., Медвідь О. BCL1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора у хворих на бронхіальну астму з ожирінням (Наукові керівники – проф. Приступа Л.Н., асист Кмита В.В.) //Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біологічних наук. Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції. – Чернівці, 24-26 березня 2015. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.56-57.
 38. Ковчун А.В. Показники гемограми у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 57-58.
 39. Січненко А.А. Оцінка контролю перебігу бронхіальної астми асоційованої з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 94.
 40. Фоміна В.О. Вплив антилейкотрієнових препаратів на якість життя хворих на бронхіальну астму асоційовану з ожирінням (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 103.
 41. Romaniuk S.A., Opolonskaja N.A., Kysenko E.V. Comparison of efficacy and safety of long-term warfarin therapy in patients with non-valvular atrial fibrillation (Науковий керівник – проф. Приступа Л.Н.) // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 142-143.


Навчально-методичні видання

Монографії

 1. Приступа Л.Н. Бронхіальна астма та вагітність: монографія /Л. Н. Приступа. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 155 с.
 2. Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Бронхіальна астма та ожиріння: монографія /Л. Н. Приступа., Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 239с.

Навчальні посібники з грифом МОН

 1. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.1. Пульмонологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 195с.
 2. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.2. Кардіологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 214с.
 3. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.3. Гематологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 137с.
 4. Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., Орловський О.В. Внутрішня медицина: нефрологія. Навч. посібник – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 191с.
 5. Приступа Л.Н., Атаман Ю.О. Клінічна електрокардіографія: навч. посібник – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 168с.
 6. Internalmedicine: cardiology / V.F. Orlovskyy, L.N. Prystupa,N.M. Kyrychenko, O.S. Pogorelova, YO. Ataman. – Sumy: Sumy State University Publishers, 2013243 р.

Навчальні посібники з грифом МОЗ

 1. Приступа Л.Н., Винниченко Л.Б. Пульмонологія: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 195с.

Навчальні посібники

 1. Бронхіальна астма: Навч. посібник /За ред. Л.Н.Приступи. – Суми: Вид-во СумДУ, 2002. – 146 с.
 2. Приступа Л.Н. Ревматичний паранеопластичний синдром: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 64с.
 3. Ячник А.І., Приступа Л.Н. Хронічне легеневе серце: критерії діагностики та сучасні підходи до лікування: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 50с.
 4. Internal medicine: gastroenterology: study guide/ V. F. Orlovskyi,L. NPrystupa,О.V.. –180р.
 5. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб.: у двох частинах / Л. Н. Приступа, В. Г. Псарьова, В. В. Лаба та ін.; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Л. Н. Приступи – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 1. – 217 с.
 6. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб.: у двох частинах / Л. Н. Приступа, В. Г. Псарьова, В. В. Лаба та ін.; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Л. Н. Приступи – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 2. – 219 с.

Методичні вказівки

 1. Приступа Л.Н. Методичні вказівки до практичних занять з професійної патології для студентів 5-го курсу. – Видавництво СумДУ. – 2000. – 86с.
 2. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Кондрачук С.О., Мелеховець О.К. Методичні вказівки “Пневмонії” для студентів IV-VI курсів. – Видавництво СумДУ. – 2000. – 56с.
 3. КРОК-2 Методичні вказівки до державного ліцензійного іспиту «Лікувальна справа» (внутрішні, професійні, інфекційні хвороби, ендокринологія, фтизіатрія) /Укладачі: В.Ф.Орловський, В.В.Лаба, Л.Н.Приступа, О.К.Мелеховець, Н.В. Климанська, Н.М. Кириченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2002. – 87с.
 4. Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» /Укладачі: Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В.Г. Псарьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 139с.
 5. Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів ІІ року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» /Укладачі: Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В.Г. Псарьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 101с.

Методичні вказівки в електронному вигляді

 1. 2894 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) /Укладачі: О.В. Орловський, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 67с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 2. 2893 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2: Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 133с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 3. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3 Сучасна практика внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 225с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/2861.doc
 4. 2861 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н. В. Деміхова, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, О.С. Погорєлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 85с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/mdoc
 5. 3447 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Г.А. Фадєєва – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 73с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 6. 3448 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 136с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 7. 3449 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 152с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 8. 3460 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 84с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 9. 3450 Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4 – 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 55с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 10. 3461 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 4– 2-ге вид. переробл. /Укладачі: В.Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 33с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 11. 3459 Methodicalinstructionsforpracticalclassesfor 5thyearstudentsdiscipline«Internalmedicine»Module 2Principlesinternalmedicine (cardiology, rheumatology, neurology, generalissuesinternalmedicine) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 104с. в електронному вигляді на сайті: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/mdoc
 12. 3512 Methodological instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergencies in internal medicine clinic / compilers: G. A. Fadeeva, V. G. Psareva, L. N. Prystupa, V. F. Orlovskyi, V. V. Laba, N. M. Kyrychenko, O. S. Pogorelova, O. V. Orlovskyi, Y. O. Ataman, N. O. Murenets. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 91 p. в електронному вигляді на сайті:ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc
 13. 3623 Методические указания к практическим занятиям для студентов 4-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб. /Составители: А.В. Орловский, Н.А. Муренец, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 76с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc
 14. 3624 Методические указания к практическим занятиям для студентов 5-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб. /Составители: Н.Н. Кириченко, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, В. Г. Псарева, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 144с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc
 15. 3625 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 155с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc
 16. 3626 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарёва, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 96с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc
 17. 3628 Методические указания к практическим занятиям для студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб. /Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 57с. Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc
 18. 3627 Методические указания для самостоятельной работы студентов 6-го курса по дисциплине «Внутренняя медицина» Модуль 4. - 2-е изд., перераб. / Составители: В. Г. Псарева, О.С. Погорелова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловский, В.В. Лаба, Н.Н. Кириченко, А.В. Орловский, Н.А. Муренец, А.А. Фадеева. Сумы: Сумский государственный университет, 2013. - 36с.Электронный вид на сайте: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc

Патенти:

 1. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Дитко В.В. “Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму у поєднанні з метаболічним синдромом”. Патент на корисну модель № 15417 Україна МПК А61 К 31/00, заявка № 20040503983 від 25.05.2004. Опубл. 17.07.2006, бюлетень № 7.
 2. Приступа Л.Н., Орловський В.Ф., Дитко В.В. “Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму у поєднанні із аліментарно-конституційним ожирінням”. Патент на корисну модель № 15418 Україна МПК А61 К 31/00, заявка № 20040503989 від 25.05.2004. Опубл. 17.07.2006, бюлетень № 7.
 3. Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. “Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням”. Патент на корисну модель№ 46813 України МПК А61В 17/00, заявка № u 2009 06459 від 22.06.2009. Опубл. 11.01.2010, бюлетень № 1.
 4. Дудченко І.О., Приступа Л.Н. “Спосіб лікування артеріальної гіпертензії, поєднаної з аліментарним ожирінням”. Патент на корисну модель UA№ 111956 UУкраїна МПК А61К 38/43,G01N 33/50, заявка № u2016 06183 від 07.06.2016. Опубл. 25.11.2016, бюлетень № 22.
 5. Моісеєнко І.О., Приступа Л.Н. “Спосіб прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії (АГ)”. Патент на корисну модель UA№ 114431 UУкраїна МПК А61В 10/00, С12N15/00, заявка № u2016 09075 від 29.08.2016. Опубл. 10.03.2017, бюлетень № 5.
 6. Моісеєнко І.О., Приступа Л.Н. “Спосіб прогнозування перебігу артеріальної гіпертензії”. Патент на корисну модель UA№ 118591 UУкраїна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u2017 02851 від 27.03.2017. Опубл. 10.08.2017, бюлетень № 15.
 7. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Кмита В.В., Чередніченко Н.А. “Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми”. Патент на корисну модель UA№ 119475 UУкраїна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u2017 03564 від 12.04.2017. Опубл. 25.09.2017, бюлетень № 18.
 8. Бондаркова А.М., Приступа Л.Н., Кмита В.В., Чередніченко Н.А. “Спосіб лікування бронхіальної астми”. Патент на корисну модель UA№ 120096 UУкраїна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u2017 03578 від 12.04.2017. Опубл. 25.10.2017, бюлетень № 20.
 9. Кучма Н.Г., Приступа Л.Н., Орловський В.Ф. “Спосіб корекції гіпергомоцистеїнемії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки”. Патент на корисну модель UA№ 120386 UУкраїна МПК (2017.01) G01N 33/50 (2006.01) А61К 31/714 (2006.01) А61Р 1/00, заявка № u2017 05274 від 29.05.2017. Опубл. 25.10.2017, бюлетень № 20.
 10. Кучма Н.Г., Приступа Л.Н., Орловський В.Ф. “Спосіб прогнозування розвитку неалкогольного стеатогепатиту у пацієнтів з неалкогольним стеатозом печінки”. Патент на корисну модель UA№ 120387 UУкраїна МПК G01N 33/50 (2006.01), заявка № u2017 05275 від 29.05.2017. Опубл. 25.10.2017, бюлетень № 20.
 11. Савченко О.В., Приступа Л.Н. “Спосіб прогнозування розвитку ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит”. Патент на корисну модель UA№ 122754 UУкраїна МПК G01N 33/53 (2006.01), заявка № u2017 07705 від 21.07.2017. Опубл. 25.01.2018, бюлетень № 2.