Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

 

Завідуюча кафедрою, доктор медичних наук, професор –

  Приступа Людмила Никодимівна.

У 1987 році закінчила Тернопільський медичний інститут. У 1996 році захистила кандидатську, а у вересні 2006 року – докторську дисертацію. Має вищу категорію з терапії. Автор 222 наукових публікацій, 1 монографії, 1 навчального посібника з грифом МОЗ України та 5 навчальних посібників з грифом МОН України. Під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертації, та 1 – докторська, у процесі виконання 7 кандидатських дисертацій.

Список друкованих праць

                                                               

Кандидат медичних наук, доцент – Лаба Віктор Васильович.

 У 1976 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут. У 1977–1981 рр. працював головним лікарем Терешківської дільничної лікарні Сумського району, у 1981–1984 рр. – лікарем-ревматологом Сумської обласної лікарні, 1986–1996 рр. – головним лікарем Сумського обласного кардіологічного диспансеру. Кандидатську дисертацію захистив у 1993 році. З 1996 року – доцент кафедри внутрішньої медицини СумДУ. Має вищу категорію з кардіології. Автор 61 наукової публікації, 1 навчального посібника з грифом МОЗ України та 3 навчальних посібників з грифом МОН України.

 Список друкованих праць

Кандидат медичних наук, доцент – Псарьова Валентина Григорівна.

 У 1986 році закінчила Полтавську медичну академію. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію і з вересня цього ж року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини, а з 2008 року – доцентом. Має вищу категорію з терапії. Автор 39наукових робіт, 1 навчального посібника з грифом МОЗ України та 3 навчальних посібників з грифом МОН України. Наукові інтереси в галузі "Нейроендокринні та клітинно-молекулярні механізми артеріальної гіпертензії у хворих із ожирінням".

 СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Псарьової В.Г.

Кандидат медичних наук, доцент – Орловський Олександр Вікторович.

У 1999 році закінчив медичний факультет СумДУ. З 1999 по 2001 р. навчався в клінічній ординатурі. З 2002 року – асистент, а з 2010 року – доцент кафедри внутрішньої медицини. У  2007 році захистив кандидатську дисертацію. Має першу категорію з терапії. Автор 35 наукових робіт. Є співавтором 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Список друкованих праць

Кандидат медичних наук, доцент – Кириченко Наталія Миколаївна.

У 1993 році закінчила Воронезький державний медичний інститут. З 1997 року – асистент, а з 2011 року – доцент кафедри внутрішньої медицини. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію. Має вищу категорію з терапії. Автор 46 наукових робіт. Наукові інтереси в галузі "Ішемічна хвороба серця у поєднанні із гематологічними захворюванями".

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кириченко Н.М..

 

Кандидат медичних наук, асистент – Погорєлова Оксана Сергіївна.

Працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини. Має 1 категорію із терапії та кардіології. Лікувально-діагностичною роботою займається в кардіологічному відділенні для хворих на інфаркт міокарда Сумського обласного кардіологічного диспансеру. Є членом  Член European  Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society. Автор 37наукових робіт.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Погорелової О.С.

Кандидат медичних наук, асистент – Фадєєва Ганна Анатоліївна.

У 2003 році закінчила з відзнакою медичний факультет СумДУ, а у 2004 році – магістратуру. Працювала лікарем-терапевтом в 4-й міській лікарні, а з 2008 по 2010 рік навчалася в аспірантурі. У  2010 році захистила кандидатську дисертацію і з 2010 року працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини. Має вищу категорію з терапії. Автор 33 наукових робіт.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Фадєєвої Г.А.

 

Кандидат медичних наук, асистент - Ополонська Наталія Олексіївна.

 У 2007 році закінчила медичний факультет СумДУ. З 2009 року працювала лікарем-кардіологом в Сумському обласному кардіологічному диспансері. У 2010-2014 рр. навчалась в заочній аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію і з 2014 року працює на посаді асистента кафедри. Має другу категорію з кардіології. Автор 17 наукових праць.

Список друкованих праць

 

Кандидат медичних наук, асистент - Дудченко Ірина Олександрівна. 

  У 2007 році закінчила з відзнакою медичний факультет СумДУ, а у 2009 році - магістратуру. У 2010-2014 рр. навчалась в аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію і з 2015 року працює на посаді асистента кафедри. Автор 21 наукової праці. Є співавтором 1 навчального посібника з грифом МОН України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Дудченко І.О.

Кандидат медичних наук, асистент - Кмита Владислава Володимирівна. 

У 2011 році закінчила з відзнакою медичний факультет СумДУ, а у 2013 році - магістратуру. У 2013-2015 рр. навчалась в аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію і з 2015 року працює на посаді асистента кафедри. Автор 57 наукових праць.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кмити ВВ

Кандидат медичних наук, асистент - Кучма Наталія Григорівна.

У 2010 році закінчилаСумський державний університет з відзнакою. У 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю«Внутрішня медицина», в цьому ж році отримала кваліфікацію магістра. У 2012 році працювала дільничним терапевтом Сумської міської лікарні №1 та поступила в очну аспірантуру при Сумському державному університеті і працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти, Сумського державного університету.У 2016 році захистила кандидатську дисертацію. Автор 18 наукових робіт.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Кучми Н.Г.

 

Кандидат медичних наук, асистент - Моісеєнко Ірина Олегівна.

У 2008 році закінчила медичний факультет Сумського державного університету з відзнакою, спеціальність за дипломом  «лікувальна справа». У 2012-2015 рр. навчалась в аспірантурі та працювала за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. З 2015 року працює на посаді асистента кафедри. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію. Директор Університетської клінікиАвтор 16 наукових праць. Керівник групи з медичного забезпечення висококваліфікованих спортсменів олімпійської збірної України центру спортивної медицини.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ МоісеєнкоІО

Асистент - Грек Андрій Володимирович.

У 2005 році закінчив медичний факультет Сумського державного університету, спеціальність за дипломом  «Лікувальна справа». У 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі та працював за сумісництвом асистентом кафедри внутрішньої медицини. З 2014 року працює на посаді асистента кафедри. Є кардіологом-консультантом на базі КЗ СМКЛ № 4. Наукові інтереси в галузі "Гіпергомоцистеїнемія. Вплив гомоцистеїну на перебіг гострого коронарного синдрому"

Список друкованих праць ГрекА.В.

Навчальний та науковий процес на кафедрі  забезпечують:  

  • Овчарова Олена Василівна – старший лаборант;
  1. Попова Валентина Леонідівна – препаратор.

Аспіранти кафедри: 

Бондаркова Анна Миколаївна

 Чередніченко Наталія Анатоліївна

Ковчун Анна Володимирівна

Хірний Дмитро Валерійович