Аспірантура: дисертації що плануються до захисту

Аспірантура зі спеціальності 14.01.02

У процесі виконання 7 кандидатських дисертацій:

  1. Грек Андрей Володимирович, «Оптимізація лікування хворих на гострий коронарний синдром залежно від вмісту гомоцистеїну та С677Т поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази».
  2. Савенко Інесса Іванівна «Порушення тромбоцитарної ланки гемостазу і поліморфізм генів тромбоцитарного глікопротеїну ІІб/ІІІа у хворих на ішемічну хворобу серця та оптимізація антиагрегантного лікування ».
  3. Ковчун Анна Володимирівна. «Оптимізація диференціальної діагностики та лікування анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень».
  4. Хірний Дмитро Валерійович. «Клінічна значимість поліморфізму гену ФНП 308 (G > А) та можливості патогенетичної корекції терапії хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з аліментарним ожирінням».
  5. Бондаркова Анна Миколаївна «Ефективність базисного лікування хворих на бронхіальну астму залежно від Gln27Glu поліморфізму гена β2-адренорецепторів у поєднанні з артеріальною гіпертензією» 
  6. Савченко Оксана Володимирівна “Оптимізація профілактики ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора”.
  7. Чередниченко Наталія Анатоліївна «Модифікація лікування хворих на бронхіальну астму з урахуванням 4(S) поліморфізмів гена лейкотрієну С».