Аспірантура: дисертації що плануються до захисту

Аспірантура зі спеціальності 14.01.02

У процесі виконання 7 кандидатських дисертацій:

  1. Ковчун Анна Володимирівна. «Оптимізація диференціальної діагностики та лікування анемії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень».
  2. Бондаркова Анна Миколаївна «Ефективність базисного лікування хворих на бронхіальну астму залежно від Gln27Glu поліморфізму гена β2-адренорецепторів у поєднанні з артеріальною гіпертензією» 
  3. Савченко Оксана Володимирівна “Оптимізація профілактики ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора”.
  4. Чередниченко Наталія Анатоліївна «Модифікація лікування хворих на бронхіальну астму з урахуванням 4(S) поліморфізмів гена лейкотрієну С».