СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ Погорелової О.С.

                    

СПИСОК

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

ПОГОРЄЛОВОЇ ОКСАНИ СЕРГІЇВНИ

 

з/п

Назва публікації 1)

Вид публікації 2)

Вихідні дані 3)

Обсяг, стор. 4)

Прізвища та ініціали співавторів

1

Распределение генотипов по С825Т полиморфизму гена 3β- субъединицы G-протеина у больных артериальной гипертензией в зависимости от степени ожирения

 

Стаття

Georgianmedicalnews. 2015. - №7-8.  – P.36-39.

Закордонне фахове видання

Індексується НМБД SCOPUS (SNIP – 0)

6

Моисеен-

ко И.О., Приступа Л.Н., Гарбузо-

ва В.Ю.,

Ополонс-

Кая Н.А.

2

Microelement compounds in healthy long and irregular bones

Стаття

Scripta Scientifica Medica – 2014. – Vol 46, № 2. – P. 7 – 13

Закордонне фахове видання

Індексується в GoogleScholar, Index Copernicus

7

EvgeniiGusak, SergiiDanilchenco, GennadiiTkach, OksanaPogorielova, VladimirDeineka, VitaliiSikora

3

In-vitro evaluation of new chitosan-based materials

Стаття

J of Biomedical and Clinical Research. - 2014. - Vol. 7(1). - P. 17.

Закордонне фахове видання

Індексується в GoogleScholar, IndexCopernicus

 

1

M. Pogorielov, O. Kalinkevich, G. Tkach 

4

Асоціація алельних поліморфізмів гену ендотеліальної NO-синтази з розвитком ішемічної хвороби серця (літературний огляд)

Стаття

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2015. – Т. 3(3). – С. 375-286

 

Фахове видання

Індексується в БД РІНЦ, IndexCopernicus

11

Приступа Л.Н.

5

Comparative influence of body mass index on response to asthma therapy 

Стаття

British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – 1 (5). – P. 185-190

Закордонне фахове видання

Індексується в GoogleScholar

6

G. Fadieieva,

L. Pristupa,

 T. Mazur 

 

6

Клінічний випадок коралоподібного конкременту

Стаття

Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2009. — № 2, Т.2. — С. 110-115

Фахове видання

6

Приступа Л.Н., Кригін В.І., Москален-

ко Р.А.

7

Влияние лизиноприла на функциональное состояние левого желудочка у больных пожилого возраста при хронической сердечной недостаточности и метаболическом синдроме

Стаття

Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2009. — №2, Т.1. — С. 107-111

Фахове видання

 

 

 

5

Олейник Л.Е.,

Вашист М.Н., Кириченко Н.Н.

 

 

                        

 

8

Досвід використання постійного амбулаторного перитонеального діалізу в умовах нефрологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні 

Стаття

Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2010. — №1. — С. 85-91

Фахове видання

7

Приступа Л.Н.,

Кригін В.І.,

Киричок А.П., Васильєва Я.В., Солонар О.Г.,  Савенко І.І., Орловсь-

кий В.Ф.

9

Комплексне лікування ранніх порушень когнітивної функції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Стаття

Мистецтво лікування . – 2010. - №6 (72). – С. 10-12.

Фахове видання

3

Краснюков А.А.

10

Використання еритропоетинів у хворих із хронічною хворобою нирок (огляд літератури та власні дослідження) 

 

Стаття

Український морфологічний альманах. - 2011. - Т.9, №4. - С. 73-76.

Фахове видання

4

Приступа Л.Н., Кригін В.І., Савенко І.І.

11

Дослідження нефропротекторних властивостей статинів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок 

Стаття

Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2012. — № 2. — С. 180-185.

Фахове видання

6

Приступа Л.Н.

12

Клініко-функціональні особливості перебігу та активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом

 

Стаття

Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2012. — Т.2, №2. — С. 68-73.

Фахове видання

6

Приступа Л.Н., Киричен-

Ко Н.М,  Опімах О.І., Муренець Н.О., Єрмоленко Т.С.

13

Показники імунологічного статусу хворих на деформуючий остеоартроз при хронічній серцевій недостатності

Тези

Матеріали X Національного конгресу кардіологів України (23-25 вересня 2009 року).- Київ: інститут кардіології, 2009.- С.137-138

 

2

Псарьова В.Г.,

Деміхова Н.В.,

Руденко Т.М.

14

Вторичные хронические пиелонефриты у мужчин пожилого возраста с аденомой  предстательной железы

Тези

Матеріали  III з'їзду нефрологів України, 15-16 жовтня 2009 р., м. Луганськ. – С. 167-168.

 

1

Маркин М.А., Кисляков В.П., Демихова НВ.,

15

Використання постійного амбулаторного перитонеального діалізу у нефрологічному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні 

Тези

Актуальні питання клінічної медицини. : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. Суми, 21-23 квітня 2010 року. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 81.

1

 Приступа Л.Н.,

Кригін В.І.,

16

Порівняльний аналіз гіпотензивної і нефропротекторної ефективності двокомпонентної терапії при ренопаренхіматозній артеріальній гіпертензії 

Тези

Актуальні питання клінічної медицини. : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів (Суми, 21-23 квітня 2010 року.— Суми : СумДУ, 2010. — С. 89.

1

Зеленська Н.П., Фесюк Н.І.

17

Анализ использования постоянного амбулаторного перитонального диализа у нефрологических больных в Сумской области 

Тези

Тезисы докладов I-го конгресса нефрологов новых независимых государств (Киев, 30 сентября-2 октября 2010 года). – Украинский журнал нефрологии и диализа. Приложение № 1-2010. – С.41-42.

 

2

Кригін  В.І.

18

Стан нефрологічної допомоги населенню Сумської області у 2010 році 

Тези

Актуальні питання клінічної медицини. : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 20-22 квітня 2011 року. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С .102.

1

Приступа Л.Н., Кригін В.І.,

Савенко І.І.

19

Застосування еритропоетину при лікуванні анемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю

Тези

Актуальні питання клінічної медицини. : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 20-22 квітня 2011 року. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С .99.

1

Приступа Л.Н.,

Кригін В.І.

20

Оценка эффективности  различных комбинаций трехкомпонентной терапии при ренопаренхиматозной артериальной гипертензии

Тези

Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии». – Курск, 17-19 мая 2011. – С. 342-343.

1

Приступа Л.Н., Крыгин В.И., Зеленская Н.П.

21

Застосування статинів із метою попередження прогресування хронічної хвороби нирок

Тези

Актуальні питання клінічної медицини. : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 20-22 квітня 2011 року. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С .98

1

Моїсеєнко В.І.

22

Порівняння ефективності різних комбінацій трикомпонентної терапії при ренопаренхіматозній артеріальній гіпертензії 

Тези

Актуальні питання клінічної медицини. : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 20-22 квітня 2011 року. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С .99

1

Зеленська Н.П.

23

Рівень терапевтичної допомоги населенню Сумської області у 2010 році 

Тези

Актуальні питання клінічної медицини. : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, Суми, 20-22 квітня 2011 року. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С .77-78

2

Орловсь-

кий В.И.,

Приступа Л.Н.

24

Опыт применения эритропоэтинов у нефрологических больных Сумской области, находящихся на перинатальном диализе 

Тези

Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Достижения в нефрологии, диализе и трансплантации почки», посвященной 10-летию ГУ «Институт нефрологии НАМН Украины». – Одесса, 22 сентября - 1 октября, 2011. – С. 44-45.

 

2

Приступа Л.Н.,

Крыгин В.И., Савенко И.И. 

25

Застосування статинів із метою попередження прогресування хронічної хвороби нирок 

Тези

Актуальні питання клінічної медицини.: матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, м. Суми, 10-12 квітня 2012 р.  - Суми : СумДУ, 2012. - С. 112-113.

 

2

 Кригін В.І. , Гула В.І.

26

Особливості ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів із хронічною хворобою нирок

Тези

Актуальні питання клінічної медицини.: матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, м. Суми, 10-12 квітня 2012 р. - Суми : СумДУ, 2012. - С. 113.

1

Приступа Л.Н., Ємець Н.В.

27

Хронічна хвороба нирок як фактор ризику ішемічної хвороби серця

Тези

Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 282

1

 

28

Застосування фіксованої комбінації еналаприлу і гідрохлортіазиду у пацієнтів із І і ІІ стадією артеріальної гіпертензії

Тези

Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. / 2013. — С. 260-261.

 

2

Панасовсь-

ка К.О.

29

Особливості ліпідного, вуглеводного обмінів, стану серцево-судинної системи у пацієнтів із метаболічним синдромом і різним ступенем ожиріння

Тези

Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. - Суми : СумДУ, 2013. — С. 276-277.

 

2

Малиш К.М.

30

Features of the cardiovascular system, carbohydrate and fat metabolism in cardiological patients with the metabolic syndrome and different degrees of obesity

Тези

11-th International Medical scientific conference for students and young doctors.- 16-19 october 2013. Medical university Pleven. – Bulgaria. – P.133.

 

1

 

Malish К.М.

31

Дослідження механічних властивостей артерій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні із хронічною ішемічною хворобою легень

Тези

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 38.

 

1

Малиш К.М.

32

Структура порушень ритму серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні із хронічною ішемічною хворобою серця

 

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 16-18 квітня 2014р. - - Суми : СумДУ, 2014. - С. 38-39.

 

1

Малиш К.М., Дейнека В.М.

33

Інструментальні та лабораторні особливості при асоціації хронічного обструктивного захворювання легень із ішемічною хворобою серця

Тези

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р.  — Суми : СумДУ, 2015. — С. 75-76.

 

2

Малиш К.М.

34

Оцінка якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень і при асоціації із ішемічною хворобою серця 

Тези

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р.  — Суми : СумДУ, 2015. — С. 75-77.

2

Фендик М.М.

35

Internal medicine: cardiology 

Навчальний посібник

Educationalbook /  Sumy: SumyStateUniversity, 2013. – 243 с. + ГрифМОЗ

243

100

V.F. Orlovskyi, L.N. Prystupa, N.M. Kyrychenko

36

2894 Методичні вка-зівки до практичнихзанять для студентів 4-го курсу з дисци-пліни «Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутріш-ньої медицини (гас-троентерологія, пу-льмонологія, гема-тологія)

електронне видання

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2894.doc

 

67

8

Орловський О.В.,

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.,

Деміхова Н.В., Кириченко Н.М., Атаман Ю.О., Псарьова В.Г,

37

2893 Методичні вка-зівки до практичнихзанять для студентів5-го курсу з дисци-пліни «Внутрішня медицина» Модуль 2: Основи внутріш-ньої медицини (ка-

(рдіологія, ревма-тологія, нефроло-гія, загальні питан-ня внутрішньої медицини)

електронне видання

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2893.doc

 

133

15

Кириченко Н.М.,

Псарьова В.Г.,

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.,

Орловський О.В.,

Деміхова Н.В.,  Атаман Ю.О.,

38

2861 Методичні вка-зівки до практичнихзанять для студентів6-го курсу з дисци-пліни «Внутрішня медицина» Модуль 3:Сучасна практика внутрішньої меди-цини

електронне видання

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/2861.doc

 

225

175

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.,

Деміхова Н.В., Кириченко Н.М.,

Орловський О.В.,

Атаман Ю.О., Псарьова В.Г.

39

2861 Методичні вка-зівки до практичнихзанять для студентів6-го курсу з дисци-пліни «Внутрішня медицина» Модуль 4: Невідкладні ста-ни  у клініці внут-рішньої медицини

електронне видання

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2861.doc

 

85

50

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.,

Деміхова Н.В., Кириченко Н.М.,

Орловський О.В.,

Атаман Ю.О., Псарьова В.Г.

40

3447 Методичні вка-зівки до практичнихзанять для студентів 4-го курсу з дисци-пліни «Внутрішня медицина» Модуль 1. – 2-ге вид. переробл.

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/m3447.doc

 

73

8

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

41

3448 Методичні вка-зівки до практичнихзанять для студентів5-го курсу з дисци-пліни «Внутрішня медицина» Модуль 2. – 2-ге вид. переробл.

 

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/m3448.doc

 

136

15

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

42

3449 Методичні вка-зівки до практичнихзанять для студентів6-го курсу з дисц. «Внутрішня меди-цина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл.

 

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/m3449.doc

 

152

95

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

43

3460 Методичні вка-зівки длясамостій-ної роботи студентів6-го курсу з дисци-пліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид. переробл.

 

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/m3460.doc

 

84

50

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

44

3450 Методичні вка-зівки до практичнихзанять для студентів6-го курсу з дисци-пліни «Внутрішня медицина» Модуль 4. – 2-ге вид. переробл.

 

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/m3450.doc

 

55

35

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

45

3461 Методичні вка-зівки длясамостій-ної роботи студентів6-го курсу з дисци-пліни «Внутрішня медицина» Модуль 4. – 2-ге вид. переробл.

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/m3461.doc

 

33

20

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

46

3459 Methodical in-structions for prac-tical classesfor 5th year studentson  discipline«Internal medicine»Module 2Principles of internal medicine (cardiolo-gy, rheumatology, neurology, general issues of internal medicine)

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2012/m3459.doc

 

104

11

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

47

3512 Methodologi-cal instructions for practical classes on the subject “Internal medicine”. Module 3. Modern practice of internal medicine. Module 4. Emergen-cies in internal medicine clinic

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp:// lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3512.doc

 

91

10

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

48

3623 Методические указания к практи-ческим занятиям для студентов 4-го кур-са по дисциплине «Внутренняя меди-цина» Модуль 1. – 2-е изд., перераб.

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp:// lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3623.doc

 

76

8

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

49

3624 Методические указания к практи-ческим занятиям для студентов 5-го кур-са по дисциплине «Внутренняя меди-цина» Модуль 2. – 2-е изд., перераб.

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp:// lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3624.doc

 

144

16

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

50

3625 Методические указания к практи-ческим занятиям для студентов 6-го кур-са по дисциплине «Внутренняя меди-цина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб.

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp:// lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3625.doc

 

155

95

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

51

3626 Методические указания для самос-тоятельной работы студентов 6-го кур-са по дисциплине «Внутренняя меди-цина» Модуль 3. – 2-е изд., перераб.

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3626.doc

 

96

56

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

52

3628 Методические указания к практи-ческим занятиям для студентов 6-го кур-са по дисциплине «Внутренняя меди-цина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб.

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3628.doc

 

57

35

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.

53

3627 Методические указания для самос-тоятельной работы студентов 6-го кур-са по дисциплине «Внутренняя меди-цина» Модуль 4. – 2-е изд., перераб.

електронне видання

Суми: СумДУ, 2012.- ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3627.doc

 

36

20

Приступа Л.Н.,

Орловський В.Ф.,

Лаба В.В.

Кириченко Н.М.

Орловський О.В.,

Муренець Н.О.,

Псарьова В.Г.,

Фадєєва Г.А.